Circular Economy Stakeholder Conference

„Práve teraz je najvhodnejší čas využiť politický impulz na to, aby sme sa zasadili za posilnenie práv zamestnancov na angažovanosť,“ uviedol predseda skupiny Pracovníci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oliver Röpke v súvislosti s požiadavkami občanov na väčšiu demokraciu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a prísľubom politických lídrov, ktorí sa na sociálnom samite v Porte zaviazali k vykonávaniu akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv.

Potrebný je pevný rámec EÚ pre povinné informovanie, konzultácie a účasť zamestnancov v podnikovom rozhodovacom procese, ktorý má zásadný význam pre zelenú a digitálnu transformáciu. Túto potrebu potvrdili aj vážne ohrozenia práv pracovníkov na angažovanosť, ako je reštrukturalizácia podnikov, presun pracovných miest do Ázie, či zavádzanie nových technológií alebo procesov umelej inteligencie, ktoré môžu radikálne zmeniť profily pracovných miest v rámci spoločnosti alebo viesť k prepúšťaniu mnohých pracovníkov bez toho, aby sa tým, ktorí sú najviac postihnutí týmito zmenami, poskytla možnosť zúčastniť sa na rozhodovacom procese.

Iné hrozby, na ktoré poukázali viacerí členovia v súvislosti s nedávnymi útokmi na kolektívne vyjednávanie, vyplývajú zo snahy vlád o obmedzenie práv zamestnancov a oslabenie úlohy sociálnych partnerov v hospodárskom a politickom rozhodovaní. Vytvorenie kategórie sa zhoduje s iniciatívou Európskeho parlamentu na posilnenie demokracie na pracovisku. Gabriele Bischoff, bývalá predsedníčka skupiny Zamestnanci a spravodajkyňa Európskeho Parlamentu pre správu s názvom Demokracia na pracovisku uviedla, že Európsky rámec pre práva zamestnancov na angažovanosť a revízia smernice o európskej zamestnaneckej rade, predstavila toto svoje stanovisko, ktoré sa v súčasnosti pripravuje, pričom zdôraznila, že odolnosť a demokracia na pracovisku sú kľúčovými prvkami udržateľnej spoločnosti.

Zdroj: EHSV, KOZ SR

Fotografia: © European Union, 2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *