Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, dozvedela som sa, že niektoré ženy majú v Česku aj na Slovensku skúsenosť s tým, že od nich zamestnávateľ pri nástupe do zamestnania žiada aj vstupnú gynekologickú prehliadku.

Chcem sa spýtať, či nemáte náhodou –  ako odbory – informácie o tom, že si zamestnávatelia od žien pýtajú takéto potvrdenia? Majú právo si zamestnávatelia niečo také žiadať? Nestačí potvrdenie od všeobecného lekára?

Odpoveď:

Vážená pani,

v rámci agendy Klientskeho centra odborov neevidujeme podnety klientov, ktoré by upozorňovali na konkrétne situácie, keď zamestnávateľ požaduje od zamestnankýň pred nástupom do pracovného pomeru absolvovanie vstupnej lekárskej gynekologickej prehliadky.

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

  • a) o tehotenstve,
  • b) o rodinných pomeroch,
  • c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,

Ale pokiaľ by bolo pracovné zaradenie také, kde by nesmeli pracovať tehotné ženy (napr. práca s chemikáliami alebo vystavenie rádioaktivite), tak má právo pred zaradením nariadiť pracovnú prehliadku, na základe ktorej lekár buď potvrdí, že je schopná vykonávať tú prácu alebo nie. V rámci toho lekár môže preveriť, či je tehotná alebo nie. Ale v tom prípade je to na ochranu zamestnanca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *