Generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie, Luca Visentini, varoval európskych lídrov, že v rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa musí diskutovať o zmene zmlúv Európskej únie, ak má mať celý proces zmysluplný výsledok. Zmluvy EÚ predstavujú záväzné dohody medzi členskými štátmi Únie. Ustanovujú ciele EÚ, pravidlá fungovania jej inštitúcií, postup prijímania rozhodnutí a vzťahy medzi Úniou a jej členskými štátmi. Všetky činnosti EÚ majú svoj základ v zmluvách.

Visentini, ako rečník konferencii EOK, kde vystúpili aj spolupredsedovia výkonnej rady – Guy Verhofstadt a Ana Paula Zacarias – uviedol, že je potrebné pohnúť s inštitucionálnym „procesom“, ktorý spôsobil oneskorenia, a zamerať sa na vytvorenie „ambiciózneho obsahu“, ktorý môže Európu znovu prepojiť s pracujúcimi ľuďmi.

Uviedol: „Toto je zásadný moment v histórii Európskej únie, ktorý môže vytvoriť spravodlivejšiu Európsku úniu, ktorá sa stará o svojich ľudí… Európski občania a pracujúci očakávajú, že im dodáme výsledky. Nemôže ísť len o proces. Potrebujeme ambiciózny obsah. Musíme presadiť radikálnu zmenu nášho ekonomického fungovania – presunúť sa od hospodárstva, ktoré vytvára zisk, k sociálnemu trhovému hospodárstvu tak, ako je uvedené v zmluvách EÚ. Model, ktorý pomáha ľuďom, ktorý ide nad rámec HDP, nad rámec slepého fiškálneho zmýšľania, aby posilnil blahobyt a lepšie príležitosti, rovnosť a inklúziu pre všetkých. Len vďaka takejto radikálnej zmene budeme môcť obhájiť európsky projekt.“

EOK predložila 15 návrhov, ktoré odrážajú obavy pracujúcich, a to od zvýšenia mzdy cez rešpektovanie práva na kolektívne vyjednávanie až po klimatickú transformáciu, ktorá bude spravodlivá k pracovníkom v dotknutých odvetviach priemyslu.

Patrí medzi ne aj protokol o sociálnom pokroku, aby sa zaistilo, že slobody firiem už nikdy nebudú kladené nad sociálne práva pracujúcich ľudí, ako tomu bolo v známych prípadoch Laval a Viking, ktoré otvorili dvere sociálnemu dumpingu v Európe.

„Očakávame, že sa zváži zmena zmlúv, to chcem povedať veľmi otvorene,“ doplnil Visentini na podujatí, na ktorom vystúpil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ministri z Francúzska, Portugalska a Švédska a poslanci Európskeho parlamentu, vrátane predsedníčky frakcie S&D Iraxte Garcia Pérez.

„V prvom rade by sa mala odblokovať paralýza jednohlasnosti a posadnutosť subsidiaritou (podporou, poskytnutou pomocou). Ak sa chceme dostať k integrovanejšej a ambicióznejšej EÚ, ktorá vyžaduje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou o zásadnejších otázkach, vrátane hospodárskej a sociálnej politiky. Ak bude možná zmena zmlúv, a my dúfame, že to tak bude, žiadame, aby protokol o sociálnom pokroku garantoval, že sociálne práva budú mať prednosť pred hospodárskymi slobodami v prípade konfliktu. V minulosti nastali obrovské rozpory medzi týmito dvoma úrovňami práv a nanešťastie sociálne práva boli porazené a odložené na druhú koľaj. Naozaj nastal čas, aby sa to zmenilo. Je tiež potrebné, aby sa Európsky sociálny pilier stal stavebným kameňom nášho sociálneho trhového hospodárstva,“ povedal Luca Visentini vo svojom prejave.

Zdroj: EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *