Vzhľadom na to, že viac ako jeden z piatich ľudí v EÚ, t. j. 94,5 milióna, boli už minulý rok „ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením“ a že inflácia v súčasnosti dosahuje 9,1 %, Európska odborová konfederácia (EOK) vyzýva európskych ministrov práce, aby urýchlene prijali odporúčanie Európskej komisie o minimálnych mzdách a nečakali s realizáciou ďalších 8 rokov!

„Rastúce ceny najviac postihujú chudobných,“ povedala Liina Carr, tajomníčka EOK, „a chudobní nemôžu čakať na implementáciu odporúčaní do roku 2030.“

„Odporúčanie je potrebné prijať a implementovať čo najskôr – podpora príjmu sa musí zvýšiť hneď teraz, aby sa zabránilo trápeniu, ktoré bude mať dôsledky pre celú spoločnosť. Bez zachovania kúpnej sily ľudí s najnižšími príjmami sa prehlbujúca sa nerovnosť z posledného desaťročia zmení z medzery na zívajúcu sociálnu priepasť.“

Navrhované odporúčanie obsahuje mnoho pozitív, vrátane myšlienky, aby podpora príjmu zahŕňala peňažné aj vecné dávky a aby sa zvýšili investície do inštitúcií, zodpovedných za poskytovanie minimálnej mzdy. Nenavrhuje však, ako zabezpečiť primeranosť minimálnej mzdy, a nezaoberá sa reguláciou dávok v zamestnaní, aby sa predišlo veľmi reálnemu riziku, že sa jednoducho dotujú podniky, ktoré vyplácajú neprijateľne nízke mzdy.

„Hoci je primeraná podpora príjmu pre milióny pracujúcich ľudí nevyhnutná, EÚ musí tiež zabezpečiť, aby mzdy za prácu vo všetkých členských štátoch zaručovali život mimo chudoby,“ dodala Liina Carr.

EOK sa domnieva, že odporúčanie o podpore minimálneho príjmu musí sprevádzať prijatie a úplné vykonávanie smernice o primeraných minimálnych mzdách (ktorá tiež podporuje kolektívne vyjednávanie).

Systémy minimálneho príjmu zahŕňajú celý rad peňažných dávok a vecných služieb pre tých, ktorí nemôžu pracovať alebo potrebujú pomoc pri hľadaní práce, a zahŕňajú dávky v nezamestnanosti, prístup k bývaniu, poskytovanie poradenstva a odbornej prípravy. 

Pre viac informácií o návrhoch EOK v oblasti boja proti kríze životných nákladov navštívte stránku.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: ETUC and Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *