Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

S príchodom nového školského roka skončil vo funkcii minister školstva Branislav Gröhling. Napriek tomu, že vláda deklaruje oblasť školstva ako svoju prioritu, ani takmer mesiac po odstúpení ministra nepoznáme meno jeho nástupcu. Školstvo pritom trápi viacero problémov, ktorými sa aktívne zaoberá Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

Prichádzajúca energetická kríza a nárast inflácie predstavujú vážnu výzvu aj pre pracovníkov v školstve, ktorých platy ani v súčasnosti nezodpovedajú náročnosti ich povolania. Podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa garantuje od 1.januára 2023 valorizáciu platov pedagogických zamestnancov o 10% a od 1.septembra 2023 o ďalších 12%. Pre nepedagogických zamestnancov sa platy zvyšujú od 1.januára 2023 o 7% a od 1.septembra 2023 o ďalších 10%. Zvýšenie predstavuje takmer 2-násobok oproti pôvodnému návrhu vlády, ktorý bol 3,5% a 5 %.

V rámci kolektívneho vyjednávania s vládou sa okrem toho podarilo zástupcom KOZ SR vyjednať, že všetci zamestnanci verejnej správy, a teda aj všetci zamestnanci školstva, dostanú ešte tento rok jednorazovú odmenu v sume 500 € v hrubom.  Mnohí zamestnanci školstva už túto odmenu dostali. Menšie problémy sa objavili v prípade školských zariadení, financovaných z podielových daní miest a obcí (materské školy, centrá voľného času, základné umelecké školy, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty, jazykové školy). Ich zamestnanci, ale nemusia mať obavy, že by im odmeny vyplatené neboli. Na splnenie tejto povinnosti majú mestá a obce čas až do konca roka.

Energetická kríza negatívne vplýva na školstvo aj v ďalšej oblasti. Školy a ich zriaďovatelia nie sú pripravené na prudký nárast cien energií. Bez finančnej kompenzácie zo strany vlády by im hrozilo uzavretie. Odborový zväz školstva absolvoval niekoľko rokovaní so zástupcami vlády, týkajúcich sa práve energetickej krízy. V týchto dňoch, podľa informácií školských odborov, ministerstvo financií uvoľňuje 30 miliónov € na dopady energetickej krízy na školách. Zatiaľ nevyriešený problém predstavujú vysoké školy, ktorým na energie chýba až 17 miliónov €. Rektorská rada vysokých škôl dokonca varovala, že ak nebudú poskytnuté finančné prostriedky, dôjde od 17.novembra k uzavretiu vysokých škôl. Predseda školských odborov Pavol Ondek v tejto súvislosti pripomína, že práve vysoké školy sú najväčším problémom aj v prípade ostatných výdavkov, vrátane platov. Pre rok 2023 má dôjsť ku kráteniu rozpočtu pre vysoké školy o 27 miliónov €, čo považuje za neúnosné.    

Na prvom mieste musí byť žiak a študent!

Každá jedna vláda tvrdila, že školstvo je prioritou, poznal som aj predchádzajúcich ministrov, no školstvo nikdy nebola reálna priorita, vždy to bolo niečo nechcené,“ hovorí Pavol Ondek, ktorý už viac ako 10 rokov vedie Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Dodáva, že to, čo pripravila táto garnitúra, sa nedá považovať za reformu školstva, ale len za určitú náplasť na problémy. Za pozitívne hodnotí, že sa podarilo presunúť kompetencie vo financovaní a riadení z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva. Za vážny problém slovenského školstva P.Ondek považuje fakt, že sa financovanie školstva nezabezpečuje len cez ministerstvo školstva, ale aj cez samosprávu.

S novým ministrom školstva plánujú školskí odborári otvoriť problematiku vzdelávania a ďalšieho profesionálneho rastu pedagogických a odborných zamestnancov, nakoľko príplatky až do výšky 12%, ktoré mohli zamestnanci získať v rámci bývalého kreditného systému, končia 31.augusta 2026. Táto otázka bude predstavovať akútny problém aj novom volebnom období a bude ju potrebné, podľa P. Ondeka, riešiť.            

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *