Každá desiata žena žije vo veľkej chudobe. Každá tretia je vystavená násiliu. Sme svedkami rastúceho odmietavého postoja k právam žien na celom svete vrátane EÚ. Vzhľadom na to, že sa nezadržateľne blížia voľby do Európskeho parlamentu a vytvorenie novej Európskej komisie, zásadný význam pre posilnenie postavenia žien a dievčat bude mať pokračujúca podpora zo strany inštitúcií i občianskej spoločnosti.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 25. apríla na plenárnom zasadnutí diskusiu s niektorými poprednými organizáciami EÚ, ktoré sa zasadzujú za rodovú rovnosť, s cieľom zdôrazniť naliehavú potrebu naďalej presadzovať práva žien aj v nasledujúcom funkčnom období EÚ. Diskusia sa konala deň po tom, ako Európsky parlament schválil prvú smernicu EÚ o boji proti rodovo motivovanému násiliu; a jej témou boli závery 68. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien (UNCSW68).

Táto komisia je popredným medzinárodným fórom na hodnotenie pokroku pri dosahovaní rodovej rovnosti na svete a tento rok sa zamerala na chudobu žien.

EHSV prispel ku konferencii UNCSW68, ktorá sa konala v marci v New Yorku, vyhlásením s názvom A gender lens on poverty (Chudoba z rodového hľadiska), ktoré obsahuje 10 akčných bodov na posilnenie ekonomického postavenia a sociálnu ochranu žien. „Keďže chudoba nie je rodovo neutrálna, ani jej riešenie také nemôže byť. Násilie páchané na ženách má vplyv na riziko chudoby žien a na ich schopnosť rovnocenne sa zúčastňovať na trhu práce. Môžem preto len privítať záverečné hlasovanie v Európskom parlamente o vôbec prvej smernici o ochrane žien pred rodovo motivovaným násilím a domácim násilím na európskej úrovni,“ vyhlásilpredseda EHSV Oliver Röpke.

Spoločný postup na všetkých úrovniach dosiahol počas funkčného obdobia tejto Komisie niekoľko míľnikov, ako je smernica EÚ o transparentnosti odmeňovania a stratégia v oblasti starostlivosti, dodal Lanfranco Fanti, člen kabinetu komisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej.

Účastníci diskusie žiadali, aby sa vytvorila Rada EÚ v zložení pre rodovú rovnosť, ako aj funkcia koordinátora EÚ pre násilie páchané na ženách a obnovil mandát komisára pre rovnosť. „Potrebujeme politickú podporu EÚ,“ zdôraznila Florence Raes, riaditeľka bruselskej pobočky OSN Ženy.

Napriek skutočnému pokroku v oblasti rovnosti sú práva žien v bezprecedentnej miere oslabované a existuje stále väčšie riziko, že rodová rovnosť by mohla vypadnúť zo zoznamu priorít. „Byť ženou a členkou menšinovej skupiny znamená, že budete zápasiť. Musíme mať na pamäti, že rovnosť už nestačí: rovnosť potrebuje prierezovosť,“ doplnila Ilaria Todde, riaditeľka pre zastupovanie záujmov, sieť Eurocentralasian Lesbian Community. „Násilie páchané na ženách je hlboko zakorenené v patriarchálnych systémoch na celom svete. Dnes vítame prijatie vôbec prvej smernice EÚ o násilí páchanom na ženách a domácom násilí,“ uviedla Mary Collins, riaditeľka Európskej ženskej loby.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *