Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Opatrenia o úprave súm životného minima, ktorým navrhuje zvýšiť sumy životného minima k 1. júlu 2022, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu.

Konfederácia odborových zväzov SR vo svojom stanovisku v medzirezortnom pripomienkovom konaní požaduje výraznejšie zvýšenie súm životného minima. Zároveň žiada otvorenie zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime s cieľom opätovne nastaviť výšku súm životného minima a ich valorizačného mechanizmu.

Vo svojom odôvodnení okrem iného KOZ SR píše:

V súčasnej situácii sme svedkami pretrvávajúceho významného rastu cien, ktorý bol naštartovaný krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a prehĺbený vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Valorizácia súm životného minima, ktoré samo o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku, ale ovplyvňuje niekoľko desiatok veličín (vrátane štátnych sociálnych dávok), len o 7,5 % nezabezpečí dostatočnú mieru valorizácie týchto ďalších nárokov tak, aby tlmili extrémny nárast cien, ktorému v súčasnosti čelíme.

Životné minimum nie je možné chápať ako statickú nemennú veličinu, preto je nevyhnutné primerane reagovať na vývoj životných nákladov a udržať tak sumy životného minima na spoločensky prijateľnej úrovni. KOZ SR z tohto dôvodu považuje za nevyhnutné opätovne otvoriť otázku nastavenia výšky súm životného minima a ich valorizačného mechanizmu.

Životné minimum podstatne a dlhodobo zaostáva aj za hranicou rizika chudoby. Hodnota hranice rizika chudoby predstavuje 60 % mediánu disponibilného príjmu a v roku 2021 dosiahla hodnotu 424 € mesačne na jednotlivca, pričom aj navrhované zvýšené životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu dosahuje len 55,29 % z tejto hodnoty. Navrhované životné minimum tak nezodpovedá ani štatistickej hodnote príjmovej chudoby. Domácnosti na úrovni príjmov životného minima sú tak uväznené hlboko v príjmovej chudobe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *