Na úvod májového plenárneho zasadnutia predsedníčka EHSV zdôraznila, že „je nevyhnutné, aby sme v spojitosti s následkami vojny na Ukrajine a geopolitickými výzvami, ktoré na nás čakajú, zaujali jednotný postoj. Európa sa musí zmeniť z lídra v oblasti krízového riadenia na svetového lídra, pokiaľ ide o formovanie budúcnosti.“

Predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý navrhol nový prístup k rokovaniam o rozšírení, uviedol, že Kremeľ sa mýlil, pokiaľ ide o vlastné vojenské schopnosti, silu ukrajinského odporu a európske odhodlanie a jednotu.

EÚ by vzhľadom na pomalý pokrok v rokovaniach s krajinami západného Balkánu a nové žiadosti Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o pristúpenie mala zvážiť prístup takzvanej „primeranej a riadenej integrácie“.

Podľa Charlesa Michela by „riešením mohla byť postupná a progresívna integrácia počas prístupového procesu“.

Predseda Európskej rady hovoril o vytvorení európskeho geopolitického spoločenstva, keďže EÚ preberá zásadnejšie politické vedenie. V rámci tohto spoločenstva by hlavnou oblasťou spolupráce bola zahraničná politika. Predseda dodal, že „cieľom je dosiahnuť konvergenciu a prehĺbiť operačnú spoluprácu so zámerom sústrediť sa na spoločné výzvy, mier, stabilitu a bezpečnosť na našom kontinente.“

Spresnil však, že „táto iniciatíva nemá v žiadnom prípade za cieľ nahradiť rozšírenie alebo hľadať nové ospravedlnenie za odklad. Jej zámerom nie je ani zaručiť zúčastňujúcim sa krajinám, že sa niekedy v budúcnosti stanú členmi EÚ.“

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *