Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Bol som zamestnaný od septembra roku 2019 vo výrobnej hale. Počas práce som si kýchol a následne zložil rúško. Nikto pri mne, ani v blízkom okolí nebol. Následne som dostal výpoveď s odôvodnením, že som zložením si rúška ohrozil ostatných. Som rómskeho pôvodu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

v nadväznosti na Vašu prosbu Vám oznamujeme nasledovné:

Ak ste presvedčený, že konanie Vášho zamestnávateľa, ktoré viedlo skončeniu pracovného pomeru bolo nedôvodné, musíte sa do dvoch mesiacov od skončenia Vášho pracovného pomeru obrátiť na príslušný súd so žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Ak by ste boli ku dňu skončenia pracovného pomeru členom odborovej organizácie, ktorá by u zamestnávateľa pôsobila, právnu pomoc, prípadne právne zastúpenie vo veci by Vám poskytla alebo sprostredkovala odborová organizácia, ak po preskúmaní veci, resp. Vášho prípadu by dospela k záveru, že výpoveď je nezákonná, resp. neplatná. Odporúčame sa Vám obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré  Vám vie poskytnúť bezplatnú právnu pomoc na svojich regionálnych pracoviskách, ak si nemôžete dovoliť advokáta. Bližšie informácie nájdete na ich stránke https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Ak vo Vašom dopyte naznačujete možnú diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, odporúčame Vám obrátiť sa aj na Slovenské stredisko pre ľudské práva, ktoré Vám vie poskytnúť pomoc a zastúpenie vo veciach diskriminácie. Bližšie informácie nájdete na ich stránke http://www.snslp.sk/ 

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *