Vzhľadom na to, že prvé, aj druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa skončilo zo strany vlády ponukou nulovej valorizácie platov, dnes prišli zástupcovia štátu s ponukou na zvýšenie platov zamestnancov pracujúcich pre štát o 3% v roku 2022 od 1. 7. 2022. Zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 euro, ktorý by bol zamestnancom v štátnej službe vyplatený v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 by mali spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše. Náklady na zvýšené finančné ohodnotenie vyčíslili na 325 miliónov euro.

Viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka za stranu odborov Monika Uhlerová skonštatovala, že v návrhu štátu sme sa síce posunuli k ponuke, ktorá už nie je nulou, avšak v žiadnom prípade nenapraví postupnú nivelizáciu platov z dôvodu prepadu taríf oproti rastu minimálnej mzdy.

Súčasťou ponuky vlády sú aj tzv. sociálne benefity dohodnuté v kolektívnych zmluvách platných pre tento rok, ako je priaznivejšia úprava oproti platnej legislatíve týkajúca sa pracovného času, dovolenky, odstupného, odchodného, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a sociálneho fondu, úpravy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj zadefinovanie úprav v rámci podnikových kolektívnych zmlúv.

Keďže z dôvodu epidemiologických opatrení sa nemohli kolektívneho vyjednávania zúčastniť všetci kolektívni vyjednávači, musí KOZ SR návrh vlády ešte interne prerokovať. „Musíme si túto ponuku okamžite interne skomunikovať a prekonzultovať aj s našou členskou základňou a získať spätnú väzbu,“ uviedla M. Uhlerová po rokovaní a dodala, že ponuku vlády vníma ako definitívnu ponuku štátu na rok 2022. KOZ SR sa k ponuke vlády vyjadrí do 8. decembra 2021.

Ak nepríde k dohode o ustanoveniach oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, existuje možnosť, že zástupcovia KOZ SR Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2022 nepodpíšu. „Mnohí zamestnanci berú sociálne benefity ako samozrejmosť, pretože sú každoročne dojednávané v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Ale v prípade, že by sme dospeli k rozhodnutiu, že ponuka, ktorá dnes odznela, je pre nás neakceptovateľná a neprijmeme ju, tak by zrejme nedošlo k podpisu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a teda by zamestnanci prišli aj o tieto benefity,“ poznamenala M. Uhlerová.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *