MAR. 24, 2022 - EESC Plenary.session

V kontexte samitu Európskej rady, ktorého hlavnou témou bol prebiehajúci vojnový konflikt, prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) uznesenie Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky.

Uznesenie bolo prijaté na plenárnom zasadnutí výboru po diskusii s komisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johansson a viacerými vedúcimi predstaviteľmi ukrajinskej a ruskej občianskej spoločnosti.

Členovia EHSV v ňom vyjadrili solidaritu Ukrajine a vyzdvihli úlohu občianskej spoločnosti v úsilí pomôcť ukrajinskému ľudu a utečencom.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng pri otvorení diskusie vyhlásila: „Táto invázia ohrozila našu bezpečnosť a hodnoty. EÚ preto správne a rozhodne stojí pri Ukrajine a reaguje jednotne a solidárne.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson zdôraznila, že EHSV zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, keďže môže svoje skúsenosti využiť v teréne. Do Európy prišlo doposiaľ 3,5 milióna ukrajinských utečencov, z toho 1,8 milióna detí. Podľa slov komisárky je bezprecedentná solidarita občianskej spoločnosti s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, skutočne obdivuhodná a napĺňa nás všetkých hrdosťou, že sme Európania.

Spravodajcovia uznesenia – predsedovia troch skupín EHSV – zdôraznili kľúčové výzvy, ktorým musí Európa v dôsledku vojny čeliť.

„V našom uznesení vítame prijaté humanitárne opatrenia, ale zároveň naliehavo žiadame členské štáty, aby v snahe pomôcť Ukrajine urobili ešte viac,“ vyhlásil predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia.

Predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke v tejto súvislosti uviedol: „Medzinárodné spoločenstvo a Európa musia byť v tejto situácii jednotné, to je jedno z hlavných posolstiev, ktoré by som chcel odovzdať ďalej.“

„Ruská invázia na Ukrajinu predstavuje najnásilnejšiu nevyprovokovanú agresiu na európskom kontinente od roku 1939 a my sa musíme proti nej postaviť,“ dodal predseda skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland.

Zástupcovia ukrajinskej a ruskej občianskej spoločnosti, ktorí majú s vojnou priame skúsenosti, vniesli do diskusie silné emócie.

Snaha bojovať proti dezinformáciám je našou prioritou, a to aj mimo Ruska,“ vyhlásil zakladateľ hnutia Otvorené Rusko Michail Chodorkovskij, ktorý upozornil na katastrofálne dôsledky dezinformácií.

Predseda Národnej tripartitnej sociálnej a hospodárskej rady Ukrajiny Anatolij Kinach uviedol, že táto tragédia „nie je len vojenskou agresiou, ale aj zločinom proti civilizácii“.

Predseda platformy ukrajinskej občianskej spoločnosti Alexander Šubin požiadal, aby Európa ďalej podporovala Ukrajinu a jej ambíciu stať sa členom európskej rodiny.

Predseda Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory Hennadij Čyžykov vyzval európske organizácie zamestnávateľov a podnikov, aby podporili ukrajinské podniky.

Jevgenija Pavlova z Ukrajinského národného zhromaždenia osôb so zdravotným postihnutím vyslovila naliehavú požiadavku, aby sa nezabudlo na Ukrajincov so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť.

Uznesenie EHSV v úplnom znení nájdete na webovom sídle EHSV.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia od EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *