S cieľom prejaviť solidaritu s Ukrajinou konkrétnymi činmi sa Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) pripája k iniciatíve Európskeho parlamentu s názvom Stredisko občianskej spoločnosti pre Ukrajinu a umožňuje mimovládnej organizácii Promote Ukraine využívať časť svojich priestorov v budove na ulici Rue de Trèves 74 spolu s logistickým vybavením.

Slávnostné oficiálne odovzdanie priestorov sa uskutočnilo 20. apríla 2022 v budove EHSV Jacques Delors. Predsedníčka EHSV Christa Schweng privítala zástupcov ukrajinskej občianskej spoločnosti a odovzdala im symbolický vstupný preukaz vo farbách ukrajinskej vlajky.

Predsedníčka uviedla, že „EHSV ako domov organizovanej občianskej spoločnosti v EÚ otvára svoje brány ukrajinskej organizovanej občianskej spoločnosti, ktorá je súčasťou našej európskej rodiny. Stojíme pri Ukrajine a jej občanoch a našu solidaritu prejavujeme konkrétnymi činmi. Sme jednotní v obrane našich spoločných hodnôt, ako sú sloboda, demokracia a právny štát.“

Koordinátorka pre občiansku spoločnosť Natalia Melnyk dodala, že „24. február zmenil naše životy. Avšak nie k lepšiemu. No nepotrebujeme žiadne prejavy ľútosti. Teraz máme pred sebou veľa práce a dúfam, že v týchto priestoroch budeme môcť urobiť viac na podporu Ukrajincov. Toto stredisko je otvorené pre všetkých Európanov, ktorí chcú podporiť Ukrajinu.“

Zástupca vedúceho Stálej misie Ukrajiny pri EÚ Serhij Tereško uviedol, že by chcel „vyjadriť vďaku za solidaritu s Ukrajinou a za uznesenie EHSV o vojne na Ukrajine a jej hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôsledkoch. Ďakujeme vám za podporu platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina, ktorá nám pomáha priblížiť sa k Európskej únii. Poskytnutie priestorov je prvým krokom k tomu, aby Ukrajina mohla byť trvalo prítomná v európskych inštitúciách.“

Predsedníčka mimovládnej organizácie Promote Ukraine Marta Barandij poukázala na to, že „Európske inštitúcie nám poskytli priestor na vyjadrenie. Teraz dostaneme priestor na prácu. Priestor na spoluprácu s európskou občianskou spoločnosťou.“

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia od EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *