Hromadné výpovede zamestnancov letiska v Poprade nakoniec splnili svoj účel. Riaditeľ letiska Peter Dujava sa po neustávajúcom tlaku svojich zamestnancov, ako aj odborárov a ministerstva dopravy, rozhodol rezignovať na svoju funkciu. Rezignácia prišla len krátko pred zverejnením rozhodnutia ministerstva dopravy, ktoré sa priklonilo k argumentom zamestnancov letiska a súhlasilo s odvolaním riaditeľa.

Zamestnanci požadovali odvolanie riaditeľa letiska z dôvodu jeho absolútne neprijateľného správania sa voči svojim podriadeným, ktoré podľa informácií vychádzajúcich z otvoreného listu zamestnancov, hraničili až so šikanou a bossingom. Ministerstvo dopravy sa s odchádzajúcim riaditeľom nedohodlo na okamžitom odchode z funkcie, ten nastane až po valnom zhromaždení, ktoré sa zíde približne do mesiaca a zvolí nové vedenie spoločnosti Letisko Poprad-Tatry.

Úspech zamestnancov je nesporne aj úspechom miestnej Základnej organizácie (ZO) Integrovaného odborového zväzu (IOZ) na popradskom letisku. Jej predseda Michal Pavela opísal nezastupiteľnú úlohu odborov vo vyjednávaní nielen s riaditeľom letiska, ale aj s predstaviteľmi ministerstva dopravy. „My sme tú nespokojnosť zamestnancov s riaditeľom zakryli,“ povedal Pavela s tým, že 38 zamestnancov z 50 čo podali hromadne výpovede, sú členmi odborov.

Víťazstvu zamestnancov nad arogantným šéfom predchádzali týždne napätia a neistoty. Riaditeľ obchádzal zamestnancov, šíril intrigy a vyhrážal sa žalobami. Niektorí zamestnanci dokonca prestávali veriť, že ich boj môže byť úspešný. Na letisku dokonca pracuje viacero párov, pre ktoré by strata práce znamenala doslova existenčné problémy. Zamestnanci si vybrali ťažší spôsob boja prostredníctvom hromadných výpovedí, pretože nechceli ohroziť chod a riadnu prevádzku letiska. „Keby sme išli do štrajku, tak poškodíme letisko v dovolenkovom období. Tento spôsob bol ťažší pre nás, ale lepší pre letisko,“ vysvetľuje odborár Pavela, ktorý pracuje na letisku už viac ako 30 rokov na úseku bezpečnostnej kontroly.

Významnú rolu vo vyjednávaní s predstaviteľmi ministerstva dopravy, ktoré je hlavným akcionárom letiska v Poprade, zohrala aj predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, ktorá sa osobne angažovala a zúčastňovala takmer všetkých rokovaní na letisku v Poprade. Svojou aktívnou komunikáciou a koordináciou všetkých aktivít výrazne prispela k úspešnému vyriešeniu situácie v prospech zamestnancov.  „Tu nejde ani o víťazstvo ani o prehru, tu ide o doriešenie veci v záujme budúcnosti zamestnancov letiska a cestujúcej verejnosti,“ zhodnotila Brodzianska aktuálny stav na popradskom letisku.

Hlavnou úlohou odborov v tejto situácii bude zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci, čo podali výpovede vzatí naspäť, a nikto z nich nebol sankcionovaný za svoje odvážne konanie. KOZ SR gratuluje všetkým zamestnancom letiska k úspechu. Viceprezident KOZ SR František Gajdoš ocenil aktivitu IOZ, ako aj jeho predsedníčky Marty Brodzianskej  a zdôraznil význam odborov aj pri riešení takýchto zložitých pracovných situácií. „Opäť raz sa potvrdilo, že najväčšia sila je v jednote a súdržnosti zamestnancov. Žiaden zamestnávateľ, ani manažér nemá právo zneužívať a ponižovať svojich zamestnancov, správať sa ku ním neúctivo, arogantne, či bez rešpektu,“ zdôraznil Gajdoš a pripomenul všetkým, ktorí sa v práci stretávajú s podobným prístupom, aby sa neváhali inšpirovať zamestnancami popradského letiska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *