Odbory úspešne napádajú platformové spoločnosti, potrebné sú opatrenia v EÚ

Februárové rozhodnutia hlavných európskych súdov proti vykorisťovateľským praktikám zamestnávania platformových spoločností poukazujú na naliehavosť prijatia účinných opatrení Európskej únie (EÚ) v súvislosti s týmto narušeným

Čítaj viac