Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna, Medzinárodná organizácia práce (MOP) zdôrazňuje, že všetky deti majú právo na ochranu pred každou formou práce, pred akoukoľvek formou násilia a pred porušovaním ľudských práv.

Medzinárodná odborová konfederácia (ITUC) zároveň požaduje naliehavé opatrenia na ukončenie detskej práce v súlade s globálnymi záväzkami a cieľmi. Svet dal deťom sľub, že do roku 2025 ukončí detskú prácu. V súčasnosti však stále pracuje 160 miliónov detí. Vlády musia preto zintenzívniť svoje úsilie v boji proti chudobe a sociálnej nerovnosti. V mnohom sa môžu inšpirovať práve prácou odborových organizácií.

Napríklad odborová organizácia Všeobecného odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorá je súčasťou Kongresu odborových zväzov v Ghane, zaviedla do kolektívnych zmlúv doložku o detskej práci, viedla kampaň o práve detí na vzdelanie a s podporou Globálneho pochodu proti detskej práci presadzovala plošný prístup k ukončeniu detskej práce.

V Bangladéši sa odbory s podporou ITUC-Asia Pacific pripojili k úsiliu o urýchlenie odstránenia detskej práce organizovaním pracovníkov a záchranných misií, presadzovaním prísnejších predpisov a účinného presadzovania.

Kampaň proti vykorisťovaniu detí prisťahovalcov korporáciami na nebezpečných pracoviskách v  USA vedie organizácia AFL- CIO. Opätovne vyzvala na prijatie prísnych zákonov na zabránenie zneužívania detskej práce a na vyvodenie zodpovednosti voči zamestnávateľom prostredníctvom zvýšenia trestov.

V Holandsku odborové centrály CNV a FNV aktívne pracujú na odstránení detskej práce v dodávateľských reťazcoch prostredníctvom dohôd s holandskými spoločnosťami o medzinárodnom zodpovednom podnikaní. Ich pobočky tiež podporujú odbory v Ázii a Afrike pri zavádzaní zón bez detskej práce.

„Pokiaľ budú pracovníci naďalej bojovať za dôstojnú mzdu a primeranú sociálnu ochranu, dôjde aj k obmedzeniu detskej práce. Chceme novú sociálnu zmluvu o dôstojnej práci pre všetkých pracovníkov, aby mali rodičia prácu dostatočne zaplatenú a deti sa mohli učiť v škole. Na dosiahnutie týchto reforiem potrebujeme demokraciu na každom pracovisku, a to aj mimo neho, aby mali pracujúci vždy možnosť vyjadriť sa,“ uviedol prezident Medzinárodnej odborovej konfederácia Luc Triangle.

Pre ukončenie detskej práce je nevyhnutné skoncovať s chamtivosťou podnikov. To znamená presadzovať náležitú starostlivosť v globálnych dodávateľských reťazcoch a brať podniky na zodpovednosť za vykorisťovanie pracovníkov a detí, najmä v poľnohospodárstve, kde sa vyskytuje viac ako 70 % detskej práce.

„Naliehavo žiadame všetky krajiny, aby zlepšili implementáciu Dohovoru MOP č. 182 o najhorších formách detskej práce, a naliehavo žiadame 11 vlád, ktoré ešte neratifikovali Dohovor č. 138 o minimálnom veku, aby ho ratifikovali,“ dodal L. Triangel.

Vlády by tiež mali využiť Pakt pre budúcnosť, ktorý bude prijatý počas samitu o budúcnosti v septembri 2024, na zintenzívnenie úsilia o odstránenie nútenej práce, ukončenie moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi a odstránenie všetkých foriem detskej práce.

Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor č. 182 MOP, sa zaviazali, že vykonajú všetko, aby čo najskôr zakázali najhoršie formy detskej práce. Išlo o najrýchlejšie ratifikovaný dohovor v dejinách MOP od jej založenia v roku 1919. Napriek tomu detská práca stále zostáva každodennou realitou v mnohých krajinách.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *