Zástupkyňa generálnej riaditeľky Komisie pre vnútorný trh Maive Rute a predseda EHSV Oliver Röpke na aprílovom plenárnom zasadnutí EHSV zdôraznili, že posilnenie konkurencieschopnosti EÚ je kľúčom k väčšiemu rastu a blahobytu nášho hospodárstva a spoločnosti.

Maive Rute zdôraznila, že EÚ nesmie strácať čas a musí okamžite konať, ak chce dobehnúť svetové hospodárske veľmoci a byť ich súperom v tomto mimoriadne konkurenčnom prostredí. Pokiaľ ide o hodnotenie súčasného stavu konkurencieschopnosti EÚ, upozornila, že potrebujeme radikálnu zmenu: „Uplatňovanie pravidiel jednotného trhu nesmie závisieť od dobrej vôle, ale musí sa skutočne presadzovať. Musíme vyvážať náš tovar a technológie, nie naše pracovné miesta. Naše priemyselné odvetvia musia byť konkurencieschopné a investície sa musia realizovať tu.“

Oliver Röpke zdôraznil, že „konkurencieschopnosť je základným kameňom hospodárskeho úspechu EÚ. Stimuluje rast, inovácie a prosperitu a zároveň posilňuje globálny vplyv a odolnosť Únie“. Taktiež dodal, že „ak diskutujeme o európskej konkurencieschopnosti, ústrednou témou diskusie musia byť ľudia, pričom treba zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Jej konečný vplyv a význam spočíva v tom, ako ovplyvňuje blahobyt, príležitosti a prosperitu jednotlivcov aj spoločenstiev. Preto sa v rámci každej diskusie o konkurencieschopnosti musí klásť prvoradý dôraz na potreby, práva a ašpirácie ľudí.“

Na plenárnom zasadnutí sa tiež prijalo stanovisko na tému Stratégia dlhodobej konkurencieschopnosti, ktoré vypracovala spravodajkyňa Emilie Prouzet a spoluspravodajca Stefano Palmieri.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *