Na schôdzi EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor) v Štokholme švédsky štátny tajomník pre záležitosti EÚ Christian Danielsson načrtol politické smerovanie nadchádzajúceho švédskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré požiadalo EHSV, aby sa vyjadril k šiestim kľúčovým otázkam.

EHSV už zachytil, že v centre pozornosti švédskeho predsedníctva Rady Európskej únie, ktoré potrvá od januára do júna 2023, bude podpora Ukrajine a dôraz na zelenú transformáciu a konkurencieschopnosť EÚ.

Na schôdzi predsedníctva EHSV v Štokholme predsedníčka výboru Christa Schweng zdôraznila, že EÚ bude môcť úspešne zvládnuť všetky výzvy, ktoré pred ňou stoja, len ak bude neustále spolupracovať s európskymi organizáciami občianskej spoločnosti.

Dodala, že „vzhľadom na pochmúrne hospodárske vyhliadky si musíme stanoviť správne a jasné priority. Pre naše hospodárstvo, spoločnosť aj demokraciu je kľúčové zabezpečiť obnovu a pomôcť podnikom a občanom, ktorí čelia vysokej inflácii a najmä vysokým cenám energie“.

Švédsky štátny tajomník z ministerstva pre záležitosti EÚ Christian Danielsson pri tejto príležitosti zdôraznil: „Je nesporné, že priority sú dôležité, ale hlavnou úlohou predsedníctva bude predsednícka činnosť: pokročiť v práci a dosiahnuť výsledky, ktoré budú prospešné pre občanov, členské štáty a Európu. Budeme sa o to intenzívne usilovať.“

Pán Danielsson zdôraznil, že švédske predsedníctvo bude i naďalej pomáhať Ukrajine zabezpečovaním humanitárnej pomoci a zameria sa na zlepšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ.

Pozornosť švédskeho predsedníctva sa bude sústrediť konkrétne na tieto priority:

 • urýchlenie klimatickej transformácie,
 • posilnenie konkurencieschopnosti EÚ pre pracovné miesta budúcnosti,
 • ochrana základných hodnôt EÚ.
 • zaistenie bezpečnosti pre občanov EÚ a posilnenie úlohy EÚ vo svete,
 • boj proti organizovanej trestnej činnosti.

Švédske predsedníctvo požiadalo EHSV o príspevok a odborné poradenstvo formou „prieskumných stanovísk“ na tieto témy:

 • 30 rokov jednotného trhu: Ako ďalej vylepšiť fungovanie jednotného trhu?
 • Prechod na dlhodobo udržateľný dopravný systém
 • Úloha mladých ľudí v zelenej transformácii
 • Výhody modernej priemyselnej výstavby z dreva
 • Ďalšie posilnenie digitálnej konkurencieschopnosti EÚ
 • Rozvoj kompetencií a zručností v kontexte zelenej a digitálnej transformácie.

Viac informácií nájdete v najnovšej brožúre o aktivitách EHSV počas švédskeho predsedníctva, ktorá je dostupná na našej webovej stránke. Brožúra je k dispozícii v týchto jazykoch: angličtina, švédčina, francúzština a nemčina.

ZDROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *