KOZ SR už dlhodobo zdôrazňuje potrebu podpory zmeny ekonomiky na znalostnú s dôrazom na investície do vedy a výskumu, pričom požadované transformačné zmeny by mali smerovať k spravodlivej transformácii na ekonomický model odpovedajúci na technologické výzvy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia a Priemysel 4.0. Už môžeme hovoriť aj o nastupujúcom Priemysle 5.0.

Spravodlivá transformácia by okrem technologických zmien mala prioritne reagovať aj na klimatické zmeny, environmentálne udržateľnú ekonomiku a tvorbu spravodlivých zelených pracovných miest, ktoré zabezpečia sociálne istoty a sociálnu spravodlivosť pre pracovníkov.

Preto vítame objem prostriedkov alokovaných na zelenú ekonomiku a digitalizáciu v Programe Slovensko, ktorý znamená najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a prináša investície za takmer 13 miliárd euro. Majú byť investované do zlepšenia života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia.

Pri príležitosti predstavenia strategického plánu čerpania nových eurofondov sa v Košiciach konala diskusia k okrúhlemu stolu na tému Spravodlivá transformácia, za účasti členov Európskej komisie Elisy Ferreiry, zodpovednej politiku súdržnosť a reformy a Nicolasa Schmita, zodpovedného za pracovné miesta a sociálne práva. KOZ SR na tomto okrúhlom stole zastupoval kolega – odborár z OZ KOVO z U.S.Steel Košice, Ján Košč.

V diskusii s kľúčovými zainteresovanými partnermi a členmi Európskej komisie o vízii a strategických projektoch transformácie v slovenských regiónoch tak boli prezentované aj problémy, ktoré v súvislosti s transformáciou vnímajú zástupcovia zamestnancov a samotní zamestnanci, vrátane nedostatočnej diskusie o negatívnych dopadoch tranzície a ich riešení, nízkych miezd i nedostatočného celoživotného vzdelávania.

Ako v diskusii uviedol eurokomisár Schmit, zmeny je v prvom rade potrebné robiť tak, aby ľudia neprichádzali o prácu a ak o ňu prídu, musia mať zabezpečenú zmysluplnú a udržateľnú náhradu. Za slabú úroveň celoživotného vzdelávania na Slovensku sú podľa neho zodpovedné aj samotné firmy. Zamestnancom nestačí dať len možnosť vzdelávať a rekvalifikovať sa, ale zároveň im treba dať aj nádej, že získaním vzdelania a kvalifikácie si zlepšia svoje životné podmienky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *