Výročný seminár z cyklu „Connecting EU“ organizovaný Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa konal 24.-25. novembra 2022 v chorvátskom Záhrebe. Venoval sa vplyvu vojny na Ukrajine na Európsku úniu v oblasti energetiky, rozširovanie EÚ a jej obrazu a vplyvu médií. Bol určený pre komunikačných poradcov, ako aj členov výboru.

Ruská agresia voči Ukrajine má obrovský vplyv na európsku spoločnosť a hospodárstvo a môže spôsobiť tektonické zmeny v jej politickom, hospodárskom a sociálnom prostredí. Účastníci seminára zamerali svoju pozornosť na jej pravdepodobné dôsledky v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

V oblasti energetiky diskutovali o tom, čo môžu krajiny EÚ urobiť, aby pomohli ľuďom prežiť následky prerušenia dodávok ruského plynu a ropy do EÚ, aký to má a bude mať vplyv na európsky priemysel a pracovníci. Nastane návrat k vysoko znečisťujúcemu uhliu, alebo to urýchli ekologický prechod? Môže EÚ úspešne vyviesť svoje krajiny z tejto krízy?

Rozširovanie EÚ je aktuálnou témou nielen pre kandidátske krajiny Balkánu, ale vplyvom vojny sa hovorí aj o zmene rozširovania EÚ, najmä v súvislosti s Ukrajinou, ktorá je teraz kandidátskou krajinou. Nakoľko je spravodlivé toto osobitné zaobchádzanie s Ukrajinou voči kandidátskym krajinám, ktoré už roky čakajú? A ako do toho všetkého zapadá perspektíva európskeho geopolitického spoločenstva?

Jednou z kľúčových zbraní v tejto vojne je komunikácia, ktorá využíva všetky nové možnosti, ktoré sprístupňujú technológie. Či už sa pozrieme na dezinformačné kampane a kybernetické útoky podporované Kremľom, alebo na herca, ktorý sa stal hrdinom, prezidenta Zelenského. Existuje množstvo nových udalostí, ktoré sú pre odborníkov na komunikáciu veľmi zaujímavé. Kto vyhráva túto komunikačnú vojnu? A ako sa EÚ vyrovnáva s novou vlnou dezinformácií, ktorá sa na ňu valí?

Počas dvoch dní v niekoľkých tematicky zameraných blokoch vystúpili ako rečníci poprední tvorcovia verejnej mienky v týchto oblastiach. (Kompletný zoznam rečníkov, ako aj podrobné informácie o nich nájdete na TU.)

Seminár bol súčasťou cyklu „Connecting EU“, ktorý sa koná už 16. rok a ktorého cieľom je ponúknuť platformu, v rámci ktorej môžu odborníci z oblasti médií a komunikácie z organizácií občianskej spoločnosti nadviazať kontakty a zároveň diskutovať o aktuálnych otázkach spoločného záujmu, ktoré sa týkajú Európy. Stretávajú sa na ňom členovia EHSV a ďalší zástupcovia EÚ, partnerské organizácie z členských štátov, novinári a výskumní pracovníci, aby diskutovali o aktuálnych témach. Seminár „Connecting EU 2022“ bol zorganizovaný v spolupráci s Hospodárskou a sociálnou radou Chorvátska.

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *