OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uznesenie, ktoré prijala správna rada Medzinárodnej organizácie práce, vyzýva Ruskú federáciu, aby „okamžite a bezpodmienečne zastavila svoju agresiu”.

Medzinárodná organizácia práce (MOP) prijala uznesenie o agresii Ruskej federácie voči Ukrajine, za ktoré hlasovalo 42 členov, dvaja boli proti a osem sa zdržalo hlasovania. (Štyria sa na hlasovaní nezúčastnili).

V uznesení, ktoré predložilo 47 členských štátov, sa v 27. odsekoch vyjadruje „vážne znepokojenie nad správami o civilných obetiach a útokoch na civilné objekty, ako aj nad vážnym dopadom na pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí riskujú svoje životy, aby mohli pokračovať v práci a prevádzke, a to aj počas útokov na nemocnice, školy, dopravu, podniky a jadrové elektrárne, čo sa ešte zhoršuje nedostatočným prístupom k humanitárnej pomoci“.

Uznáva „obrovské množstvo“ vnútorne vysídlených osôb a utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, pracoviská, podniky, komunity a krajinu, a vyhlasuje, že „pokračujúca agresia Ruskej federácie s pomocou bieloruskej vlády proti Ukrajine je v hrubom rozpore s cieľmi a zámermi organizácie a zásadami členstva v MOP“.

Uznesenie vyjadruje „neochvejnú podporu“ súčastiam tripartity na Ukrajine – pracovníkom, zamestnávateľom a demokraticky zvolenej vláde – a vyzýva Ruskú federáciu, aby „okamžite a bezpodmienečne zastavila agresiu, stiahla vojská z Ukrajiny, ukončila utrpenie, ktoré spôsobuje ukrajinskému ľudu, ako aj aby sa zdržala akejkoľvek ďalšej nezákonnej hrozby alebo použitia sily proti ktorémukoľvek členskému štátu a nastúpila cestu mierového riešenia v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom“.

Správna rada rozhodla, že MOP by mala dočasne pozastaviť pomoc Ruskej federácii v oblasti technickej spolupráce s výnimkou humanitárnej pomoci.

Pozývanie Ruskej federácie na stretnutia expertov, konferencie a semináre, ktorých zloženie určuje správna rada, bude pozastavené.

Zároveň žiada MOP, aby preskúmala možnosti zabezpečenia technickej spolupráce alebo pomoci všetkým ostatným krajinám regiónu, ktoré pokrýva moskovská kancelária MOP, vrátane možného premiestnenia Tímu technickej podpory dôstojnej práce a kancelárie pre východnú Európu a strednú Áziu do oblasti mimo Ruskej federácie.

Fotografia: MOP

Zdroj: MOP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *