Pred Sociálnym samitom EÚ generálny tajomník Európskej odberovej konfederácie (EOK) Luca Visentini vyzval európskych lídrov, aby pretavili pekné slová o sociálnych právach do činov.

Vo svojom príhovore na odborárskom samite EOK v Porte v predvečer sociálneho samitu, na ktorom sa zúčastnil aj portugalský premiér António Costa a európsky komisár pre sociálne práva Nicolas Schmit, pán Visentini uviedol, že členské štáty nepodnikli dostatočné kroky na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv, odkedy bol v roku 2017 prijatý.

Uviedol: „Nerovnosti sa neriešia. Stále existujú neuveriteľné sociálne a ekonomické rozdiely v príliš mnohých európskych krajinách. Preto sme radi, že počas pandémie sa Európska komisia rozhodla predložiť akčný plán na implementáciu sociálneho piliera. Po tejto kríze sa nemôžeme vrátiť do predchádzajúceho stavu. Chceme vybudovať nový hospodársky model – už žiadne úsporné opatrenia, žiadne škrty, ale udržateľný a inkluzívny model.“

Luca Visentini tiež vysvetlil, že Európsky pilier sociálnych práv musí byť pretavený do legislatívy podporenej potrebným financovaním, a dodal: „Všetko ostatné sú len reči.“

„Musíme veľmi jasne povedať, že legislatíva a peniaze sú jediné, čo môže skutočne priniesť zmenu. Všetko ostatné sú len reči. Hovorím to veľmi otvorene. Znamená to, že viacročný finančný rámec, plány obnovy na vnútroštátnej úrovni, akákoľvek iniciatíva, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ – všetko musí byť sociálne. Všetko musí byť zamerané na dosiahnutie týchto cieľov, a zatiaľ to tak nie je.“

Dodal: „Zajtra na sociálnom samite budeme mať slušnú a ambicióznu deklaráciu, ktorú sa všetci zaviažeme podpísať a implementovať. Musíme tiež zatlačiť na členské štáty, aby sa zabezpečilo, že sa tak naozaj stane, čo znamená, že aj závery Rady pôjdu v tom istom duchu. Keď sa tak stane, naozaj budeme musieť konať. Skutočne potrebujeme konať, aby sme zabezpečili, že sa toto všetko implementuje do praxe.“

Pán Visentini varoval európskych lídrov, že bez silného sociálneho prvku by nesplnili svoj sľub dostať sa z pandémie vďaka zelenej a digitálnej transformácii tak, aby sa na nikoho nezabudlo. Povedal:

„Bez sociálneho rozmeru klimatická a digitálna transformácia neuspejú. Alebo znovu vytvoria sociálne a hospodárske púšte v mnohých častiach Európskej únie. Z minulosti poznáme príliš veľa príkladov komunít, kde sa zničili pracovné miesta z dôvodu klimatických zmien, digitalizácie, automatizácie, globalizácie a reštrukturalizácie, a o ľudí sme sa nepostarali.

„Ponúkli sme im pracovné miesta 1000 km od ich komunity, ponúkli sme im školenia – no vyškolili sme armády nezamestnaných ľudí. Takto chceme zvládať klimatickú a digitálnu transformáciu? Nie. Chceme spravodlivú transformáciu, čo znamená, že musíme vytvoriť pracovné miesta v rovnakých komunitách, kde zanikli.“

EOK oceňuje portugalské predsedníctvo za to, že postavilo sociálne otázky do stredu politickej agendy zvolaním zajtrajšieho sociálneho samitu a bude sa usilovať o silné záväzky zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov na implementáciu sľubovaných sociálnych práv, vrátane spravodlivých miezd, bezpečného zamestnania, zvyšovania zručností, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rodovej rovnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *