Posledné roky neustále počúvame, že platy zamestnancov na Slovensku stúpajú prirýchlo, čo je pre ekonomiku nebezpečné, lebo nekopírujú rast produktivity. Analytici a zamestnávatelia preto bijú na poplach. Údajne nám hrozí, že nebudeme konkurencieschopní, varujú pred gréckou cestou.

Aká je však skutočnosť? Je pravdou, že v posledných rokoch mzdy rastú rýchlejšie ako produktivita, no zároveň je pravdou, že v minulosti to bolo naopak, mzdy ani zďaleka nekopírovali rast produktivity.

Problém spočíva skôr v niečom inom. Značnú časť pridanej hodnoty na Slovensku vytvára malý počet vysoko efektívnych firiem s pomerne nízkym počtom pracovníkov. Ak teda do budúcnosti chceme vyššie platy, potrebujeme výkonnejšie domáce firmy. To znamená, že nemôžeme naveky zostať iba montážnou halou, ale musíme našu ekonomiku preorientovať na produkciu, ktorá bude prinášať vyššiu pridanú hodnotu.

Faktom však je, že pokiaľ ide o v produktivitu práce, tak od nášho vstupu do EÚ je Slovensko premiantom V4. Vyšvihli sme sa na takmer 86 % priemeru celej EÚ, pričom susedné Poľsko dosahuje iba 79 %, Česko 76 % a Maďarsko 73 %.

Kým v roku 2000 bola produktivita práce na Slovensku na úrovni 57 % priemeru krajín OECD, tempo dobiehania sa zrýchlilo najmä po našom vstupe do EÚ a rástlo až do r. 2008, keď ho načas zastavila globálna finančná kríza. V tomto roku poskočila na 72,6 % priemeru krajín EÚ a v r. 2010 dosiahla až 77 %.

Podľa najnovších údajov, ktoré zverejnil Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) produktivita práce meraná ako podiel HDP v parite kúpnej sily (teda po zohľadnení cenových rozdielov) a počtu odpracovaných hodín Slovensko v roku 2022 dosahovalo až 85,7 % priemeru únie.

Samozrejme, všetko závisí od uhlu pohľadu. Keď namiesto merania cez paritu kúpnej sily prepočítame produktivitu práce cez bežné ceny, ocitneme sa za Českom.

Ak by však Slovensko pokračovalo v dobiehaní takýmto tempom, priemer EÚ v produktivite práce by sme podľa ISA dosiahli už v roku 2031. Vzhľadom na to, že rýchly rast produktivity vytvára predpoklady pre rast miezd, logicky by sa dalo očakávať, že naše platy dobehnú priemer EÚ už o sedem rokov.

Bohužiaľ, podľa výpočtov ISA dosiahneme priemer EÚ až niekedy v roku 2056. Čiže celá jedna generácia bude ešte pracovať za mzdy nižšie ako ich kolegovia v iných krajinách (napr. v čo do produktivity porovnateľnom Slovinsku). Znamená to, že Slovensko sa môže dostať na grécku cestu, no nebude to kvôli privysokým platom či nízkej produktivite práce, ale najmä preto, že verejné financie sú v katastrofálnom stave.

 

Viac: https://isa.gov.sk/2024/04/23/napriek-rastucim-nakladom-prace-si-udrziavame-konkurencieschopnost/?csrt=13420652917313632249

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *