Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v týchto dňoch zúčastňuje druhého tohtoročného zasadnutia výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK) v Bruseli. EOK reprezentuje viac ako 45 miliónov pracovníkov, združuje 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií.

Jednou z hlavných tém rokovania, ktoré vedie generálna tajomníčka Esther Lynch, je priemyselná politika pre kvalitné pracovné miesta. Diskusia sa sústreďuje na verejné a súkromné investície, sociálne podmienky a smernice pre spravodlivú transformáciu. EOK zdôrazňuje potrebu komplexnej politiky zahrňujúcej makroekonomické, obchodné, investičné a pracovné trhové politiky, s cieľom vytvoriť odolný a udržateľný európsky priemyselný základ.

Výkonný výbor EOK tiež zhodnotil výsledky eurovolieb, ktoré sa konali začiatkom júna. Odkaz zástupcov zamestnancov pre politikov, vlády a europoslancov je jasný:

  • V Európskom parlamente existuje demokratická väčšina, takže nie je potreba vytvárať zákulisné dohody s protizákonnými pravicovými silami. Spolupráca s krajne pravicovými silami musí byť odmietnutá.
  • Výsledky volieb ukazujú, že nemôže existovať prístup „business as usual“. Európa potrebuje riešiť ekonomickú a sociálnu neistotu, ktorá vyvoláva hnev a strach v spoločnosti.
  • Demokratické a progresívne sily musia podporiť projekt nádeje na zabezpečenie kvalitných pracovných miest a lepších životných podmienok v celej Európe. Vyzývame všetkých europoslancov a vlády, aby zahrnuli opatrenia uvedené v Manifeste EOK na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s pracovníkmi do priorít európskych inštitúcií pre ďalšie volebné obdobie.

Rokovanie zahŕňalo aj odpoveď na prvú fázu konzultácie Európskej komisie o telepráci a práva na odpojenie sa. EOK podporuje v tejto oblasti legislatívny zásah na zabezpečenie toho, že právo na odpojenie sa bude lepšie definované a vynucované. Dobrovoľnosť telepráce a rovnaké pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov sú kľúčové, rovnako ako ochrana súkromia a primerané monitorovanie práce.

EOK tiež vyjadrila výhrady voči balíku stáží Európskej komisie, ktorý považuje za nedostatočný. Zdôrazňuje potrebu podpory kolektívneho vyjednávania a jasnejšej definície stáží, ktorá by zahrnula všetky typy stáží mimo vzdelávacieho systému.

Rezolúcia „Zabezpečenie bezpečnosti: Potrebný nový impulz pre mier“ zdôrazňuje, že mier a bezpečnosť sú neoddeliteľné od sociálnej spravodlivosti. EOK požaduje zvýšené investície do sociálnych cieľov a kvalitných pracovných miest a odsudzuje vojnu Ruska proti Ukrajine.

EOK prijala návrh rezolúcie na boj proti rodovo podmienenému násiliu na pracovisku, požaduje prijatie novej smernice EÚ a podporuje ratifikáciu dohovoru MOP 190 o násilí a obťažovaní a Istanbulského dohovoru. Zdôrazňuje význam sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

Nakoniec EOK prijala diskusný dokument o spravodlivej práci na platformách, spojený s legislatívou, ktorá rieši nesprávnu klasifikáciu pracovníkov a úlohu algoritmov. Smernica zaručuje práva pracovníkov na ľudskú intervenciu a vysvetlenie rozhodnutí algoritmov, uznáva odbory ako zástupcov pracovníkov s právom na kolektívne vyjednávanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *