V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa bude v Bratislave konať 11. zjazd Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. V prvý deň zjazdu sa uskutočnia voľby do orgánov KOZ SR a na funkcie prezidenta a viceprezidenta. Oslovili sme dvoch  kandidátov na funkciu prezidenta a jedného kandidáta na funkciu viceprezidenta KOZ SR, aby sme ich našim čitateľom bližšie predstavili. Všetkým sme položili tri rovnaké otázky a prinášame  ich odpovede.

Otázky:

1/ Kedy ste sa narodili, aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

2/ Doterajšie pracovné pôsobenie a odkedy a prečo sa angažujete v odboroch?

3/ Prečo kandidujete a čo chcete na tomto poste zmeniť/presadiť zachovať?

František GAJDOŠ, kandidát na viceprezidenta KOZ SR

1. Narodil som sa v Zlatých Moravciach pred 39. rokmi, kde som študoval na Strednej odbornej škole technickej. Neskôr, na Strednej odbornej škole v Tlmačoch, som absolvoval nadstavbové štúdium v odbore „Strojárstvo“.

2. Po skončení štúdia som sa zamestnal v automobilovom priemysle. Najskôr ako agentúrny pracovník priamo na výrobnej linke v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. Keď sa v Trnave rozbiehala druhá automobilka, šiel som pracovať do nej. Tam som prešiel viacerými pozíciami. Od líderskej cez technickú a neskôr, pred viac ako 10 rokmi, som začal pôsobiť aj ako odborár v tamojšej odborovej organizácii. Opäť som začínal od základov. Štyri roky som pôsobil ako zvolený zástupca za svoju prevádzku. Keďže som mal množstvo nápadov a predstavu, ako tejto organizácii pomôcť, rozhodol som sa kandidovať na pozíciu jej podpredsedu. Vďaka podpore členskej základne som sa ním stal. Konečne som mohol svoje predstavy „premietať” do reality. Za kľúčovú oblasť som považoval otvorenosť a priamu komunikáciu s členskou základňou, čo sa mi aj potvrdilo. Za 1,5 roka môjho pôsobenia na tomto poste sa v podniku zvýšil počet členov odborov o vyše 70%. 

Keď prišla možnosť ísť pracovať do najmladšej automobilky v Nitre – a keďže pochádzam z tohto regiónu – neváhal som dlho a zamestnal som sa v nej. Pôsobenie v odboroch ma ani tu neobišlo. V Jaguar Land Roveri v tom čase nepôsobila odborová organizácia z tzv. „tradičných odborov”. Preto som sa podujal rozbehnúť tam základnú organizáciu pod Odborovým zväzom KOVO. Táto organizácia funguje v pluralite s inou, konkurenčnou odborovou organizáciou. Aj napriek tomu sa jej pod mojim vedením darí neustále posilňovať svoje postavenie. Som nesmierne hrdý na to, že počas približne 3,5 ročného pôsobenia naša členská základňa prakticky z mesiaca na mesiac rastie a upevňuje svoju pozíciu. Počas môjho pôsobenia v odboroch som absolvoval veľmi zaujímavý projekt „Akadémiu sociálnej demokracie“ a taktiež som sa stal predsedom poradného orgánu KOZ SR – Rady mladých odborárov KOZ SR. Prácu v odboroch beriem ako poslanie a preto som pripravený robiť aj naďalej všetko pre zlepšenie ich postavenia v spoločnosti, zvyšovanie dôveryhodnosti u pracujúcich ľudí a s tým spojený rast členskej základne. 

3. Musíme vrátiť odbory tam, kam patria. Postavenie v spoločnosti, reprezentatívnosť, dôvera pracujúcich ľudí, ale aj otvorená diskusia smerom dovnútra. Všetky tieto piliere potrebuje KOZ SR upevniť. Chcem sa zamerať na oslovovanie mladých ľudí, ktorí si často neuvedomujú, aké dôležité odbory sú. Práve v týchto mladých ľuďoch je budúcnosť našej krajiny a samozrejme, aj odborov. Počas môjho riadenia Rady Mladých odborárov som sa stretol a rozprával na tému fungovania odborov s mnohými mladými ľuďmi. Rovnako firma, kde pôsobím má viac ako 4000 zamestnancov a veľmi nízky vekový priemer. Preto si dovolím povedať, že naozaj do veľkej miery vnímam postoje a očakávania mladších ročníkov vo vzťahu k odborom, čo je kľúčové, pokiaľ chceme tieto očakávania napĺňať.  Za dôležité považujem, aby sa odbory vrátili k nadstraníckosti. Nie je našou úlohou pomáhať politikom, my sme tu preto, aby sme pomáhali pracujúcim ľuďom. 

Vnímam 3 dôležité úlohy pre predstaviteľov konfederácie: Prvou – a asi najdôležitejšou – je reprezentovanie odborov ako takých smerom k verejnosti, potencionálnym členom a médiám. Tu je nesmierne dôležitý spôsob komunikácie a neustále nasadenie, taktiež pochopenie a empatia s pracujúcimi ľuďmi, ale aj kompetentnosť a orientácia  v odborných otázkach – a to aj vo vzťahu k sociálnym partnerom.

Druhou úlohou je pôsobenie dovnútra odborov. Neustála komunikácia s jednotlivými zväzmi, členmi a hľadanie čo najväčších prienikov, ktoré je nutné neustále zväčšovať a rozširovať.

Treťou úlohou je rozvoj spolupráce a reprezentovanie odborov smerom k zahraničiu.

Aktuálne vnímam isté rezervy vo všetkých troch spomínaných oblastiach a mojou maximálnou snahou, pokiaľ dostanem dôveru delegátov, bude posúvať KOZ SR vpred.

Ďakujem za rozhovor.

Spracoval R.Klokner, redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *