Veľmi často sa na Slovensku diskutuje o minimálnej mzde z rôznych hľadísk a na základe všakovakých ekonomických teórii a modelov. Len málo sa však hovorí o tom akú kvalitu života poskytujú mzdy na Slovensku svojim poberateľom. Pojem dôstojná mzda sa v našej verejnej, ale ani odbornej debate veľmi nepoužíva. Dalo by sa dlho rozprávať o štruktúre miezd na Slovensku, o priemernej mzde, o mediáne, ale to si necháme niekedy nabudúce.

Dnes sa pozrieme na minimálnu mzdu a akú kvalitu života poskytuje svojim poberateľom na Slovensku. Nedávno vyšli nové dáta EU-SILC za rok 2023 a podľa tohto zdroja viac ako 9 percent zamestnancov žije pod hranicou rizika chudoby. Rovnako, ak sa pozrieme na trend, sme na vzostupnej trajektórii, čo zjavne nie je niečo z čoho by sme sa mali tešiť.

A tu je ešte potrebné povedať, že hranica rizika chudoby je arbitrárne určený podielový ukazovateľ a v žiadnom prípade sa nedá povedať, že by ľudia v nejakom intervale nad touto hodnotou už neboli chudobní.

 

S týmto nelichotivým zistením EU-SILC súvisí aj určovanie minimálnej mzdy na Slovensku. Často sa stretávame s návrhmi, ako minimálnu mzdu na Slovensku zmraziť, znížiť, alebo zrušiť. Lebo vraj privysoká minimálna mzda na Slovensku má negatívny vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť.

Pred pár dňami vydali tlačovú správu Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) v spolupráci s holandskou Nadáciou WageIndicator Foundation (WIF), kde tvrdia, že: „Minimálna mzda na Slovensku nestačí na dôstojné živobytie“ a že: „Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou medzerou medzi dôstojnou a minimálnou mzdou“

 

Podľa analytikov Wageindicator a CELSI by už dnes mala byť minimálna mzda vo výške 962 € a nie 750 €, aby minimálna mzda dokázala zabezpečiť dôstojný život rodín na Slovensku. A že minimálna mzda nad úrovňou tzv. „living wage“ (dôstojná minimálna mzda) nie je problémom pre ekonomiku a zamestnanosť dokazujú krajiny bývalého východného bloku, ktoré majú minimálne mzdy nad hranicou dôstojného príjmu, ako sú Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Litva a Estónsko. Žiadna z týchto krajín nekrachuje nezvyšuje sa tam nezamestnanosť.

Preto je dôležité, aby sme aj na Slovensku minimálnu mzdu zvyšovali. Čomu by malo pomôcť nielen zvýšenie vzorca na výpočet minimálnej mzdy, ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodnú, ale najmä, aby sa posilnilo kolektívne vyjednávanie a pokrytie kolektívnymi zmluvami, aby sa sociálni partneri dohodli na čo najvyššej sume.

Vyššia minimálna mzda pomôže nielen riešiť životnú úroveň najchudobnejších zamestnancov, ale pomôže tlačiť aj na rast priemernej mzdy, ktorá taktiež dostatočne neodzrkadľuje ekonomickú výkonnosť na Slovensku a potrebu rozvoja zamestnancov, spoločnosti a hospodárstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *