Cillian Lohan, Liina Carr, Frank Heemskerk

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal konferenciu s názvom Formujeme Európu spoločnými silami. Cieľom tejto konferencie, ktorú výbor zorganizoval v súvislosti s ukončením Konferencie o budúcnosti Európy, bolo zhrnúť jeho doterajšiu činnosť a diskutovať o súčasnom stave, budúcich výzvach a ambíciách do budúcnosti.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng otvorila diskusiu, pričom poukázala na nedávny historický vývoj na Ukrajine a odpovedala na úvodnú otázku, či je teraz vhodný čas na diskusiu o budúcnosti Európy.

„Sme svedkami agresie voči Ukrajine a jej ľudu, čo poukazuje na naliehavú potrebu ďalej posilňovať európsky projekt a základné hodnoty Európy, ktorými sú mier, sloboda a demokracia,“ vyhlásila predsedníčka Schweng.

Zdôraznila význam tohto podujatia ako príležitosti na zhodnotenie súčasnej situácie a posúdenie diania za posledných pár mesiacov.

EHSV viedol osvetové iniciatívy a podujatia vo všetkých členských štátoch s cieľom zaručiť spravodlivé zastúpenie, zapojiť zamestnávateľov, pracovníkov a celú organizovanú občiansku spoločnosť a sprostredkovať ich názory na Konferencii o budúcnosti Európy. Výbor taktiež prijal uznesenie o novom príbehu pre Európu a uverejnil niekoľko nápadov na online platforme konferencie.

Štátny tajomník pre európske záležitosti z francúzskeho ministerstva pre Európu a zahraničné veci Clément Beaune v záverečnom príhovore uviedol, že „na realizáciu návrhov občanov budú potrebné diskusie a inštitucionálne rozhodnutia a EHSV bude konať ako strážca, aby zabezpečil, že splnia vaše očakávania.“

EHSV zohráva aktívnu úlohu na Konferencii o budúcnosti Európy prostredníctvom svojej ad hoc skupiny, ako pozorovateľ vo výkonnej rade konferencie a ako člen plenárneho zasadnutia.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia od EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *