from PexelsPlant-based plastic bottles, invention by Gert-Jan Gruter (The Netherlands), nominated for the European Inventor Award 2017 in the category "Small and medium-sized enterprises - SMEs"

Posledné dni nám ukázali, že práca vykonávaná z domu môže byť výhodou aj v situáciách, na ktoré nie sme pripravení. Dnes, keď je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek fyzickým kontaktom s ostatnými ľuďmi, nám home office môže pomôcť prekonať obdobie karantény bez zanedbania našich pracovných povinností.


Vo svete sa urobilo mnoho výskumov, ktoré sa venovali tejto problematike z rôznych pohľadov. My vám prinášame jeden z nich. Výskum sa robil v Nemecku. Spracovala ho Yvonne Lott pre nadáciu nemeckých odborov Hans-Böckler-Stiftung. Home office skúmali z pohľadu mužov a žien. Porovnávali pri nich rozdielne využívanie času, ktorý práca v domácom prostredí poskytuje. Prieskum porovnával správanie zamestnancov pracujúcich v riadnom pracovnom režime a v režime home office. Ďalšie skúmanie sa zameriavalo na porovnávanie využitia času zamestnancami s pevným pracovným časom, pružným pracovným časom a úplne flexibilným pracovným časom. Skúmalo sa, ako zamestnané ženy a muži v rôznych režimoch využívajú čas, ktorý im takýto režim ponúka na pracovné aj mimopracovné aktivity.


Využitie času na starostlivosť o deti a domácnosť


Matky pracujúce s využitím home office sa venujú deťom o tri hodiny viac ako v normálnom zamestnaní. V číselnom vyjadrení je to viac ako 21 hodín týždenne oproti asi 18 hodinám u žien bez režimu home office. Podobne je to s využitím času v prípadoch viazanosti na pracovný čas. V prípade matiek je flexibilný pracovný čas dôvodom toho, že sa rodine venujú až o 1,5 hodiny týždenne dlhšie ako matky s pevným pracovným časom.


Otcovia sa v pracovnom týždni venujú rodine v priemere 13 hodín. Práca v home office u nich dĺžku tohto času neovplyvňuje. Otcovia s pružným alebo úplne flexibilným pracovným časom sa o deti starajú dokonca menej ako otcovia s pevným pracovným časom – o hodinu týždenne menej, ak pracujú úplne flexibilne, a o trištvrte hodiny menej, ak majú pružný pracovný čas.

Čas strávený prácou a práca nadčas


Pracujúce matky odpracujú týždenne v priemere tri hodiny nadčasov, matky s home office približne 4,5 hodiny nadčasov. Otcovia majú za normálnych okolností asi 4 hodiny nadčasov, pri home office je to o dve hodiny viac. Pri porovnaní pevného a pružného pracovného času sa ukázalo, že muži aj ženy v nich odpracujú rovnaké množstvo nadčasov. V prvom prípade sú to zhodne približne tri hodiny, v druhom prípade nepatrne viac. Ale v prípade úplne pružného pracovného času odpracujú muži v priemere až 6,5 hodiny nadčasov, kým ženy o tri hodiny menej.


Voľnočasové aktivity a spánok


Popri starostlivosti o deti a domácnosť sú pre zamestnancov veľmi dôležité voľnočasové činnosti. Mohlo by sa zdať, že flexibilný pracovný čas ponúka viac času na regeneráciu v podobe aktívneho odpočinku. Uvedená štúdia môže tento všeobecný názor upraviť. Matky s pružným pracovným časom majú v porovnaní s matkami s pevným pracovným časom o niečo menej času na voľnočasové aktivity – za pracovný týždeň priemerne takmer o pol hodiny menej. Porovnanie žien a mužov ukazuje výraznú výhodu pre otcov. Muži s pružným pracovným časom sa dostanú priemerne na šesť hodín voľnočasových aktivít v pracovnom týždni, matky len na 4,5 hodiny. Úplne flexibilný pracovný čas je pre matky aj otcov spojený s menším množstvom voľného času. Otcovia s úplne flexibilným pracovným časom majú k dispozícii priemerne takmer o hodinu menej času na voľnočasové aktivity než otcovia s pevným pracovným časom; matky s úplne flexibilným pracovným časom takmer o pol hodiny menej než matky s pevným pracovným časom. Veľké rozdiely v porovnaní množstva voľného času pri home office a bez neho neboli zaznamenané ani pri jednej zo skupín. Rozdiely boli zanedbateľné aj v množstve času venovaného spánku pri porovnávaní akýchkoľvek pozorovaných skupín a podskupín.


Tento špeciálny výskum sa zameriaval na to, ako môže home office alebo flexibilný pracovný čas ovplyvniť u zamestnanca rozvrhnutie času medzi prácu, rodinu a odpočinok. Všeobecne môžeme poznatky zhrnúť tak, že s väčšou voľnosťou zamestnanca pri zadeľovaní si času ostáva zamestnancovi menej času na voľnočasové aktivity a na oddych. Ženy – matky venujú čas, ktorý získajú jeho slobodným zadelením, domácnosti a deťom.

V článku sú použité údaje z publikácie FRIEDRICH EBERT STIFTUNG: Méně práce, více volného času.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *