from Pexelsfrom Pexels

V čase ochrany občanov pred nebezpečenstvom nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 niektorí zamestnávatelia umožňujú svojim zamestnancom pracovať z domu s cieľom zabrániť tomu, aby sa zamestnanci stretávali vo väčšom počte na pracoviskách.

Home office, teda práca z domu, je špecifická forma zamestnania, pri ktorej môže zamestnanec vykonávať svoju činnosť pre zamestnávateľa z domu alebo iného miesta, ktoré si určí zamestnanec. Takýto spôsob práce sa málokedy využíva na plný pracovný úväzok. Vo väčšine prípadov pracujú zamestnanci z domu iba niekoľko dní v týždni alebo mesiaci. Navyše, z domu je možné pracovať len pri určitých profesiách. Vo svete je práca z domu rozšírená vo väčšej miere ako na Slovensku. U slovenských zamestnancov dokonca patrí k najoceňovanejším benefitom poskytovaných zamestnávateľom.

Uveďme si niektoré výhody a nevýhody takejto formy práce.

Medzi výhody home office môžeme zaradiť aj tieto skutočnosti:

Úspora času a financií

Jednou z najväčších výhod je, samozrejme, fakt, že môžete ušetriť denne aj hodiny, ktoré by ste v inom prípade strávili na ceste za prácou. Ak je vaše dieťa choré, môžete sa mu popri práci venovať alebo s ním odísť k lekárovi bez toho, aby ste si museli vziať z práce voľno. To isté platí v prípade, ak ste chorí vy sami. V dnešných časoch je nemenej dôležité, že sa vyhnete rôznym nákazám, ktoré by vám hrozili pri dochádzaní na pracovisko hromadnou dopravou alebo pri sedení v kolektíve. Popri úspore času je veľkou výhodou aj úspora financií vyplývajúca z absencie potreby dopravy na pracovisko, čerpania OČR pri starostlivosti o choré dieťa alebo práceneschopnosti pre vašu chorobu.

Pohodlie a flexibilita

Pohodlie spočíva najmä v tom, že ste v domácom prostredí. V ňom môžete pracovať na mieste, ktoré si vyberiete, v polohe, aká vám vyhovuje. Prestávky si určujete sami a nezdržujete sa presunom do jedálne alebo reštaurácie v rámci obeda. Flexibilita vám umožňuje pracovať v čase, ktorý vám vyhovuje. Ak napríklad nestihnete niečo cez deň, môžete prácu dokončiť aj po pracovnom čase.

Starostlivosť o domácnosť a deti

Popri práci máte možnosť stihnúť niektoré činnosti, na ktoré by vám po nej neostával čas. Režim home office môže vyhovovať rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke, keď rodič starajúci sa o dieťa nemusí prerušiť pracovný pomer.

Práca z domu môže mať aj svoje nevýhody:

Pracovná disciplína a časový rozvrh

Pri práci v domácom prostredí je veľmi dôležité určiť si čas, v ktorom budete prácu vykonávať. Niektoré podnety z domáceho prostredia môžu byť príčinou nesústredenosti alebo odbiehania od rozpracovaných úloh.

Izolácia

Pri práci doma nepotrebujete opúšťať priestory svojho bytu. Môže sa stať, že si na to zvyknete a nebudete cítiť potrebu chodiť medzi ľudí. Je dôležité udržiavať kontakt so spolupracovníkmi a kolegami. Ďalším rizikom je strata orientácie v odbore, v ktorom pracujete. Kontakty s kolegami, školenia a iné možnosti zbierania skúseností sú veľmi dôležité, aby ste nezaostávali za vývojom. Navyše, ľudia si môžu myslieť, že ak ste doma, nič nerobíte.

Komunikácia

Osobná komunikácia je najjednoduchšia. Prináša nám najviac informácií. Môžeme pri nej predísť rôznym nedorozumeniam. Pri priamej komunikácii vieme z reči tela spolupracovníka odhadnúť jeho postoje a názory na danú problematiku, jeho nadšenie či, naopak, nesúhlas. Pri komunikácii mailom alebo telefónom o túto možnosť prichádzame.

Financie

Ak sme hovorili, že pri home office môžeme niečo ušetriť napríklad na cestovnom, naopak, práca v domácom prostredí nám môže priniesť aj výdavky navyše. Sú to napríklad náklady na elektrickú energiu, ktorú spotrebúvame, opotrebovanie zariadenia pracovne alebo vlastných pracovných prostriedkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *