© European Union, 2020© European Union, 2020

Európska komisia minulý týždeň predložila návrh veľkého plánu obnovy; navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy – EÚ pre ďalšie generácie – vo výške 750 miliárd EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 v celkovej výške 1,85 bilióna eur. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy.

Luca Visentini, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), na margo balíka pre obnovu EÚ uviedol: „Európa čelí najhoršej recesii od 30. rokov minulého storočia po najhoršej pandémii za posledných sto rokov, a s tým sa spája riziko masívnej nezamestnanosti a nerovnosti.“

Preto EOK víta ambicióznu európsku stratégiu pre obnovu, ktorú predložila Ursula von der Leyenová. Finančné prostriedky vo výške 750 miliárd eur na obnovu spolu so sumou 1,1 bilióna eur z viacročného finančného rámca teraz Európa naozaj potrebuje.

EOK taktiež oceňuje, že táto obrovská investícia bude členským štátom poskytnutá do veľkej miery cez priame granty a že peniaze budú získané prostredníctvom spoločných dlhových nástrojov garantovaných Európskou komisiou vďaka dlho očakávanému navýšeniu vlastných zdrojov EÚ, čím sa vyhneme ďalšiemu zadlženiu členských krajín EÚ.

Uprednostňované investície do zelených a digitálnych oblastí

Luca Visentini, generálny tajomník EOK: „Je správne, že investície určené na pomoc Európe, aby sa dostala z recesie, by mali prispieť k záväzkom EÚ v oblasti klimatických zmien a v boji proti nezamestnanosti mladých. Vítame, že budú uprednostňované investície do zelených a digitálnych oblastí a že všetky finančné prostriedky budú prideľované cez hospodárske a sociálne kohézne fondy, čím sa zabezpečí zachovanie solidarity, rovnosti a sociálnej inklúzie.“

Obnova by nemala znamenať návrat k opatreniam z minulosti – šetrenie, škrty a neznesiteľné daňové podmienky sa už nikdy nesmú zopakovať. Občania a pracujúci chcú spravodlivejšiu a zelenšiu Európu, ktorá pracuje lepšie pre všetkých.

EOK tiež uviedla, že EÚ nemôže jednoducho rozdávať peniaze firmám bez akejkoľvek kontroly nad tým, ako sa správajú. Financovanie plánu obnovy by malo byť podmienené poskytovaním slušných pracovných miest, platením daní a dosahovaním dohodnutých klimatických cieľov.

Sociálne práva ako kompas pri prideľovaní financií

„Zdôrazňujeme, že je potrebné, aby ľudské a sociálne práva, právny štát, sociálny dialóg, hospodárska a pracovná demokracia a Európsky pilier sociálnych práv boli kompasmi pri prideľovaní financií. Je potrebné výrazne podporiť služby verejnosti, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, systémy sociálneho zabezpečenia a sociálnu infraštruktúru,“ uviedol Luca Visentini, generálny tajomník EOK.

Od stratégie obnovy sa právom očakáva zameranie na posilnenie odvetví priemyslu a hospodárstva v EÚ, ochranu pracovných miest v Európe, prehodnotenie pravidiel hospodárskej súťaže a väčšiu udržateľnosť našej obchodnej politiky.

„Je tiež veľmi dôležité, že Európska komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2020 potvrdila všetky iniciatívy, ktoré by posilnili spravodlivú a sociálne udržateľnú obnovu vrátane iniciatív súvisiacich s transparentnosťou mzdy, minimálnou mzdou, spravodlivým zdanením, nezamestnanosťou mladých, so stratégiou zručností a s digitálnym vzdelávaním, prácou cez platformy a pravidlami hospodárskeho riadenia EÚ. V pracovnom programe, naopak, chýba a treba doň doplniť bezpečnosť a zdravie pri práci.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *