Nová súdna mapa, s ktorou prichádza ministerka Mária Kolíková, prináša zatiaľ so sebou viac pochybností ako riešení stavu v justícií. Ministerstvo spravodlivosti pripravilo reformu justície, ktorej cieľom má byť špecializácia sudcov, zrýchlenie konaní na súde, vyššia úroveň rozhodnutí a väčšia dostupnosť súdov pre občana. Proti reforme bolo vznesené množstvo pripomienok, ako odbornou, tak i laickou verejnosťou.

KOZ SR pozorne sleduje situáciu okolo pripravovanej súdnej mapy a pripomienky nášho členského Odborového zväzu justície v SR sme vzniesli aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Navrhovaná reforma a rušenie súdov v mnohých okresných a krajských mestách nebude mať dopad len na obyvateľov týchto miest a okolia ako účastníkov konania, ale aj na samotných zamestnancov týchto súdov, ktorí sa obávajú zvýšenej časovej a vzdialenostnej dostupnosti miesta výkonu svojej práce a s tým spojenými zvýšenými nákladmi, ale aj samotnej straty zamestnania.

Odborový zväz justície v SR organizuje počas týchto dní na podporu ním vznesených pripomienok podporné zhromaždenia. Zároveň Odborový zväz justície v SR vyhlásil pre zhoršujúcu sa životnú úroveň a sociálne istoty zamestnancov justície štrajkovú pohotovosť.

„Všetci zúčastnení tejto štrajkovej pohotovosti, ako aj ostatných súvisiacich aktivít s cieľom dosiahnuť takú reformu justície, ktorá nebude mať negatívne dopady ako na občanov SR ako účastníkov konania, tak aj na zamestnancov súdov, ale bude najmä o dostupnejšej spravodlivosti, majú moju osobnú podporu a solidárnu podporu ostatných odborových zväzov združených v KOZ SR,“ uviedol na podporu aktivít Odborového zväzu justície v SR prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *