Silná sieť organizácií občianskej spoločnosti je spolu s politickou informovanosťou, spoľahlivým legislatívnym rámcom a nezávislými médiami jednou z kľúčových zbraní v boji proti dezinformáciám v teréne.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zorganizoval prvé zo série podujatí, ktoré majú zvýšiť povedomie verejnosti o dezinformáciách pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Podujatie sa konalo v Sofii, aj vzhľadom na zistenie, že 55 % Bulharov si myslí, že sú často vystavení dezinformáciám a falošným správam.

Z diskusií vyplynulo, že organizácie občianskej spoločnosti, verejnoprávne a nezávislé médiá musia spoločne vybudovať obranný štít proti manipulácii s informáciami, ktorá sa stáva čoraz používanejšou zbraňou na zasahovanie zo zahraničia.

Vzhľadom na blížiace sa európske voľby je nárast dezinformácií mimoriadne znepokojujúcim trendom. Predseda EHSV Oliver Röpke zdôraznil, že „dezinformácie, ku ktorým sa teraz pridala aj vojnová propaganda, sa používajú na zahmlievanie skutočnosti a rozdúchavanie nepokojov a znemožňujú objektívnu diskusiu“.

„Budúci rok sa uskutoční najdôležitejší demokratický proces v Európe. Európski občania majú právo rozhodovať sa na základe faktických informácií a ja si myslím, že všetci musíme prispieť ku kampani, v ktorej nebude miesto pre dezinformácie a vonkajšie zasahovanie,“ vyhlásil predseda.

Generálny riaditeľ Bulharskej tlačovej agentúry (BTA) Kiril Valčev upozornil, že najúčinnejšou zbraňou v boji proti dezinformáciám je informovanosť, a nie cenzúra: „Mali by sme zaistiť, aby mohli informácie voľne prúdiť a aby boli prístupné pre verejnosť.“

Zakladateľka a výkonná riaditeľka organizácie Defend Democracy Alice Stollmeyer pri tejto príležitosti vyhlásila: „Organizácie občianskej spoločnosti nemôžu proti dezinformáciám bojovať samy. Môžu organizovať a uskutočňovať spoločné akcie a zasadzovať sa za to, aby veľké technologické spoločnosti, ktoré vlastnia platformy sociálnych médií, prevzali väčšiu zodpovednosť.“

Diskusia taktiež poukázala na rozhodujúcu úlohu nezávislých médií pri vyvracaní dezinformácií. Nezávislý ruský novinár Tichon Dzjadko, šéfredaktor TV Dožď (TV Dážď), zdôraznil, že nezávislé médiá sa v snahe bojovať proti ruskej propagande zo všetkých síl usilujú poskytovať Rusom informácie založené na dôkazoch a faktoch. Podľa jeho slov „ruská vláda nechce, aby ľudia poznali pravdu“.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: EESC

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *