V uplynulých dňoch Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce. Aj napriek naliehaniu Konfederácie odborových zväzov SR na prezidentku Slovenskej republiky, aby zákon nepodpísala, prezidentka Zuzana Čaputová svojim podpisom zákon odobrila. Od 1. marca 2021 začne platiť Zákonník práce v novej forme. Naša redakcia bude postupne prinášať sériu článkov, v ktorých KOZ SR vyjadrí svoj postoj k  jednotlivým novinkám, ich aplikácii v praxi a s tým spojeným rizikám pre zamestnancov. Viaceré z nich boli pritom súčasťou balíka pripomienok, ktoré KOZ SR k predmetnej novele Zákonníka práce poslala- bohužiaľ, zväčša bez ich akceptácie zo strany predkladateľa, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V tejto časti sa venujeme možnosti výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom

KOZ SR nesúhlasí so zavedením možnosti výberu medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby formou stravovacej poukážky a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Stravovanie je súčasťou podnikovej sociálnej politiky. Výkon starostlivosti zamestnávateľa o zamestnanca, ktorá spočíva v zabezpečení stravovania svojim zamestnancom, patrí k dôležitým podmienkam výkonu práce. Plnením tejto povinnosti sa zo strany zamestnávateľa významne určuje kvalita pracovných podmienok, vytvorených pre zamestnancov a súčasne je doplnením celkového obrazu starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, pričom tento inštitút podnikovej sociálnej politiky využíva najvyšší počet zamestnancov. Prijatie predloženého návrhu bude mať, podľa nášho názoru, negatívny vplyv na starostlivosť zamestnávateľa o zamestnanca v rámci podnikovej sociálnej politiky. Navrhovaná právna úprava spôsobí zánik stravovania zamestnancov na pracoviskách, ktoré zodpovedá zásadám správnej výživy. Zamestnávatelia nebudú motivovaní vytvárať podmienky na stravovanie zamestnancov na pracoviskách, tzn. budovaním jedální alebo iných podobných sociálnych zariadení, resp. zabezpečovať ho touto formou. Bude jednoduchšie poskytovať finančný príspevok, čím sa zhoršia návyky zamestnancov vo vzťahu k stravovaniu, ktoré zodpovedá zásadám správnej výživy. Nebránime sa však čo najširšiemu využívaniu elektronických stravovacích kariet, ale za podmienky, že stravovacie zariadenia budú tieto karty v širokej miere akceptovať. Zavedenie možnosti výberu finančného príspevku, podľa nášho názoru, povedie všeobecne k zníženiu stravovacích návykov zamestnancov, a to nielen vo vzťahu k vlastným stravovacím zariadeniam zamestnávateľa, ale súčasne aj k zníženiu príjmov samotných stravovacích zariadení a k ohrozeniu zamestnanosti v týchto stravovacích zariadeniach.

V súlade s vyššie uvedeným nesúhlasíme ani s doplnením §152 ods. 1.

V prípade zavedenia možnosti výberu finančného príspevku žiadame vetu „Podrobnosti výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.“ nahradiť vetou „Podrobnosti výberu  zamestnávateľ ustanoví  vo vnútornom predpise po dohode so zástupcami zamestnancov.“ Navrhujeme  ustanoviť spolurozhodovanie zástupcov zamestnancov, nakoľko ide o dôležitú otázku sociálnej politiky.

Takisto je dôležitá výška príspevku na stravu – zamestnanci, ktorí sa stravujú vo vlastnom zariadení zamestnávateľa, budú znevýhodnení oproti zamestnancom, ktorí dostanú finančný príspevok na stravu, pretože ten bude určite vyšší.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *