Jean-Claude Juncker, Michel Barnier

Opatrovatelia, upratovačky a pracovníci v obchodoch, ako aj zdravotnícki pracovníci patria medzi hrdinov tzv. COVID krízy, ale sú tiež v celej EÚ vysoko zastúpení medzi 22 miliónmi ľudí ohrozených chudobou. V Európskom parlamente (EP) sa 25.novembra hlasovalo o smernici o minimálnej mzde, ktorá má podľa európskych odborov reálnu šancu zmeniť situáciu týchto ľudí.

Pred hlasovaním o smernici o minimálnej mzde preto odborové zväzy zaslali europoslancom list, v ktorom vyzvali kompetentných splatiť obetu, ktorú počas pandémie priniesli najviac zraniteľní pracovníci v odvetviach výrazne zasiahnutých COVID krízou.

Odborové zväzy v liste zdôraznili, že veľa základných pracovníkov prichádzajúcich dennodenne do kontaktu s Covid-19, zarába len minimálnu mzdu. List ďalej pripomenul poslancom Európskeho parlamentu, že sedem z desať pracovníkov s minimálnou mzdou uvádza, že majú problém z nej vyžiť.

Pred hlasovaním zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynch vyhlásila: „Kríza súvisiaca s Covidom ukázala, ako veľmi bolo veľa základných pracovných miest podhodnotených a nedostatočne platených. Hoci sa postoje v tejto otázke začínajú meniť, to nie je útechou pre ľudí, ktorí naďalej žijú v chudobe, a to aj napriek tomu, že v nebezpečných podmienkach pracujú tvrdšie ako kedykoľvek predtým.“

Poslanci Európskeho parlamentu nakoniec vypočuli volanie odborových zväzov a veľkou väčšinou – 443 poslancov (proti 192, zdržalo sa 58) – schválili začiatok rokovaní s Radou EÚ o návrhu smernice o minimálnych mzdách na základe správy prijatej výborom EP pre zamestnanosť a sociálne otázky. Za návrh hlasovalo aj 7 slovenských europoslancov, menovite Ďuriš Nicholsonová, Wiezik, Šimečka, Beňová, Číž, Hajšel a Radačovský.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch ocenila výsledok hlasovania a označila ho za kľúčový míľnik na ceste za zlepšením života miliónov pracujúcich po celej EÚ. Skutočná zmena ale podľa nej nastane až potom ako sa rokovania o smernici definitívne uzavrú.

Aktuálne po prijatí návrhu budú čo najskôr nasledovať rokovania ministrov, ktorí príjmu vyjednávacie stanovisko, čím umožnia posun diskusií o smernici do ďalšieho štádia. Zároveň Švédsko a Dánsko dostanú záruku, že sa táto smernica nedotkne ich dobre fungujúceho systému kolektívneho vyjednávania. „Ministri musia vziať do úvahy naliehavosť situácie, v ktorej má 9,5 milióna pracujúcich ľudí problém zaplatiť účty za kúrenie, zatiaľ čo milióny ďalších ľudí musia jesť menej kvalitné potraviny alebo sú nútení zadlžiť sa, aby si mohli dovoliť zaplatiť nájomné,“ vyhlásila Esther Lynch.

Na záver zdôraznila, že slušné mzdy sú aj dôležitým impulzom pre ekonomiku, pretože chudobnejší ľudia si nemôžu dovoliť tak šetriť a investovať do iných vecí, než do základných produktov dennej spotreby.

Foto: © European Union, 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *