Ursula von der Leyen, António Costa

Portugalský premiér António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pozvali hlavy štátov a predsedov vlád EÚ, inštitúcie EÚ, sociálnych partnerov a ďalšie kľúčové zainteresované strany na sociálny samit v Porte 7. mája 2021.

Sociálny samit sa bude zameriavať na to, ako posilniť sociálny rozmer Európy s cieľom čeliť výzvam klimatických zmien a digitálnej transformácie, aby sa zabezpečili rovnaké príležitosti pre všetkých a aby nikto nezostal pozadu. Portugalské predsedníctvo sa inšpiruje akčným plánom Európskej komisie na implementáciu európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má byť predstavený v najbližších týždňoch. Akčný plán stanovuje opatrenia EÚ na premenu záväzkov na konkrétne kroky, ktoré už politicky prijali hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ.

Zelená a digitálna transformácia menia spôsob, akým žijeme a pracujeme, a týmto zmenám sa musíme prispôsobiť. Aby sme sa dostali z krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, musíme dosiahnuť inkluzívne, udržateľné a odolné zotavenie. To si vyžaduje rovnaké zameranie na sociálne aspekty ako na ekonomické a na to, aby všetci partneri spolupracovali.

„Potrebujeme spoločný záväzok, aby sa Európsky pilier sociálnych práv stal skutočnosťou, a preto máme v úmysle zhromaždiť prezidentov a predsedov vlád EÚ, inštitúcie, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť na sociálnom samite v Porte. Sociálny rozmer EÚ je absolútne kľúčový pre zabezpečenie toho, aby dvojitá transformácia, ktorú naše spoločnosti potrebujú, bola spravodlivá a inkluzívna, aby sa na nikoho nezabudlo,“ uviedol  portugalský predseda vlády António Costa.

„Európa je o ľuďoch. Reč je o pracovníkoch, malých firmách. Ide o príležitosti pre mladú generáciu. Ide o solidaritu v čase krízy. Preto je sociálny samit v Porte v máji taký dôležitý. Vysielame veľmi silný politický signál: Európska únia podporuje obnovu, ktorá dáva do centra pozornosti ľudí a ich blaho,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Ursula von der Leyen, António Costa

Napredovanie v európskom pilieri sociálnych práv

Predchádzajúci sociálny samit EÚ sa konal v novembri 2017 v Göteborgu, ktorého výsledkom bolo vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych práv.

Európska rada vo svojom strategickom programe na roky 2019 – 2024 zdôraznila potrebu implementácie európskeho piliera sociálnych práv. Teraz je čas zmeniť záväzok na činy inšpirované pripravovaným akčným plánom Komisie na implementáciu piliera. Sociálny samit EÚ v Porte podnieti politický dialóg na najvyššej úrovni o tom, ako oživiť náš európsky sociálny model a formovať víziu do roku 2030.

Sociálny samit sa uskutoční počas dvoch dní. 7. mája 2021 sa bude konať konferencia na vysokej úrovni zameraná na akčný plán implementácie európskeho piliera sociálnych práv, po ktorej bude 8. mája nasledovať neformálne stretnutie hláv štátov alebo predsedov vlád členských krajín EÚ.

Veľká časť sociálneho samitu sa bude vysielať naživo, čo dá ľuďom v celej Európe príležitosť naladiť sa na diskusie, ktoré ovplyvnia ich každodenný život, ako sú pracovné miesta, spravodlivé pracovné podmienky, rovnaké príležitosti, lepšia zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana.

ZDROJ: Fotografie audiovizuálna služba EK

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *