17. október je už od roku 1992 Medzinárodným dňom boja proti chudobe. Tohtoročná téma „Dôstojná práca a sociálna ochrana“ nám pripomína, že slušné pracovné podmienky a sociálne istoty stále nie sú samozrejmosťou.

Počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku v roku 2022 medziročne stúpol na 888-tisíc osôb, čo je 16,5 % z celkového počtu obyvateľov SR. Situácia sa podľa údajov Štatistického úradu SR zhoršuje už od roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 a nárastu medziročnej inflácie. Pod hranicou príjmovej chudoby v roku 2022 žilo 735-tisíc ľudí.

Spomedzi troch dimenzií chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. príjmovou chudobou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami, ako je národná hranica chudoby. V roku 2022 bola táto hranica stanovená pre jednočlennú domácnosť na rok 5 291 EUR, čo predstavuje sumu približne 441 EUR na mesiac.

Nárast chudoby sa stáva sociálno-ekonomickým fenoménom, ktorý nepredstavuje len príjmový a materiálny nedostatok, ale aj nemožnosť podieľať sa na kultúrnom a spoločenskom živote.

Jednou z vážnych príčin nízkych príjmov na Slovensku je charakter ekonomického modelu, ktorý bol dekády postavený na lacnej pracovnej sile, nízkej miere inovácií a investícií. To generuje nízku hodnotu práce, čo sa odráža na nízkych mzdách. Časť riešení majú v rukách aj samotní zamestnanci, pretože oni si môžu, vedia a majú tiež právo pýtať si viac a snažiť sa o vytvorenie lepších pracovných podmienok.

Viac informácií tu: https://lnk.sk/cvqs

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *