Prijatie prístupu k hospodáreniu s vodami založeného na ľudských právach, podpora investícií, zavedenie spotrebiteľských značiek a reštrukturalizácia cien patria medzi kľúčové odporúčania uvedené v šiestich stanoviskách o vode, ktoré EHSV prijal na svojom plenárnom zasadnutí. Spomínané stanoviská predstavujú prvú vlnu návrhov EHSV na komplexnú politiku EÚ v oblasti vodného hospodárstva v rámci jeho iniciatívy „modrá dohoda“.

V reakcii na naliehavé výzvy v tejto oblasti Európsky hospodársky a sociálny výbor ukazuje smerovanie pomocou komplexného súboru odporúčaní pre udržateľnú politiku v oblasti vodného hospodárstva v Európe. Svojou iniciatívou „modrá dohoda“ vyzýva na jednotný prístup naprieč Európou s cieľom odstrániť nedostatok vody a zaistiť prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej vode a sanitácii ako ľudské právo.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov EHSV zdôrazňuje význam rozvoja odolných vodohospodárskych infraštruktúr a distribučných sietí. Východiskovým bodom by malo byť posúdenie súčasného stavu vodohospodárskej infraštruktúry a dostupnosti vody v každom členskom štáte, aby sa identifikovali investičné potreby a zabezpečilo efektívne hospodárenie s vodami.

Súčasťou súboru odporúčaní EHSV týkajúcich sa ekonómie „európskej modrej dohody“ je aj zavedenie cenových stratégií, ktoré odrádzajú od plytvania vodou, a návrh nových spôsobov financovania politiky v oblasti vodného hospodárstva. Zámerom výboru je, aby sa EÚ stala svetovým lídrom v oblasti technológií efektívne využívajúcich vodu. Výbor navrhuje začleniť vodu do všetkých priemyselných politík EÚ s cieľom znížiť spotrebu vody, podporiť jej opätovné využitie a recykláciu a bojovať proti znečisteniu vody. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, EHSV navrhuje podobný prístup, ktorým by sa v spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) v plnej miere zohľadnil rozmer vody.

EHSV uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú spotrebitelia ako nositelia zmien, a preto chce tiež propagovať používanie spotrebičov efektívne využívajúcich vodu zavedením štítkov s informáciami o spotrebe vody a prijatím postupov obehovej spotreby vody, vďaka čomu budú môcť jednotlivci prispievať k riešeniu.

Tieto návrhy budú zhrnuté v súbore hlavných zásad a opatrení, ktoré sa 26. októbra 2023 predložia inštitúciám EÚ na konferencii s názvom Výzva na prijatie „európskej modrej dohody“. Cieľom EHSV je, aby voda bola jednou z hlavných priorít budúcej Európskej komisie.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho člen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *