Európsky odborový inštitút (ETUI) má za úlohu vedenie výskumu, poskytovanie vedeckej, vzdelávacej a technickej podpory Európskej odborovej konfederácii (EOK), jej členským konfederáciám, a prispievať k rozvoju sociálnej Európy a sociálneho dialógu. Táto široká a základná misia ETUI sa odráža v jej štatútoch: jej hlavnou úlohou je podpora, posilňovanie a stimulovanie európskeho odborového hnutia. Misia sa vykonáva:

  • Získavaním dokumentácie, vedením výskumu a tvorbou štúdií o témach strategického významu pre svet práce, pričom sa vyvíja dialóg a spolupráca s akademickou a výskumnou komunitou.
  • Poskytovaním technickej podpory v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany pracovníkov v Európe.
  • Podporovaním vzdelávacích aktivít, programov a výmen, ktoré majú posilniť európsku identitu odborov a realizovať spoločné priority EOK/ETUI.

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR), bola zvolená do nového Výboru pre riadenie Európskeho odborového inštitútu (ETUI) počas valného zhromaždenia v Bruseli.

„Musíme zabezpečiť, aby aktivity ETUI ostali relevantné, ako kedykoľvek predtým, a aby práca ETUI aj naďalej zohľadňovala neustále sa stupňujúce, ale aj nové, udalosti, ako sú geopolitické krízy, kríza nákladov na živobytie, nadchádzajúce európske voľby v roku 2024, či preskúmanie hospodárskej správy EÚ,“ uviedla prezidentka KOZ SR M. Uhlerová. 

ETUI prispieva k definovaniu, implementácii, monitorovaniu a hodnoteniu politík EÚ, čím prináša pridanú hodnotu do procesu rozhodovania na úrovni EÚ. Zároveň uľahčuje príspevok sociálnych partnerov. Robí to podporovaním a propagovaním iniciatív EÚ prostredníctvom výmeny informácií, vzdelávacích a školiacich aktivít, analýz, správ, kníh a iného písomného materiálu, ako aj stimulovaním a rozvíjaním sietí akademikov, odborníkov odborov, trénerov a zástupcov odborových organizácií zapojených do procesu.

Valné zhromaždenie ETUI schválilo aj priority pre nadchádzajúce roky, a to:

Priorita 1: Identifikovať a rozvíjať projekty a aktivity s cieľom preskúmať nové spôsoby posilňovania odborov, konfederácií a federácií, na pracovisku a v spoločnosti s cieľom zvýšiť prítomnosť, relevanciu, pokrytie a výraznosť odborovej činnosti, vrátane strategickej implementácie existujúcich a nových nástrojov politiky, obnovy odborov a praxí mobilizácie, prostredníctvom posilňovania kapacít odborov, vzdelávania a výskumu.

Priorita 2: Preskúmať problematiku a rozvíjať aktivity s cieľom definovať kľúčové pojmy nového eko-sociálneho kontraktu, ktorý by podporoval ekonomiku pracujúcu pre všetkých, schopnú fungovať v rámci hraníc a ponúkajúcu silnú sociálnu ochranu a znižovanie nerovností, chudoby a neistoty.

Priorita 3: Prenášať vedecké dôkazy a rozvíjať nové koncepty týkajúce sa vplyvu posilnenej demokracie na všetkých úrovniach na sociálny pokrok, hlas pracujúcich, demokraciu v práci, občiansku demokraciu a sociálnu, ekonomickú a ekologickú udržateľnosť európskeho projektu.

Priorita 4: Rozvíjať aktivity s cieľom zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetkých pracovníkov, identifikovať nové oblasti zlepšení v oblasti pracovných podmienok a kvality zamestnania, štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a regulácie sveta práce, s osobitným dôrazom na vplyv dvojitého prechodu na budúcnosť práce.

Priorita 5: Rozvíjať posilňovanie kapacít a rozvoj vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a výskumných aktivít s cieľom ďalšieho posilňovania európskeho odborového školenia v kľúčových kompetenciách, zručnostiach a znalostiach v nadnárodnom a multikultúrnom prostredí so zámerom pomôcť pohybu smerom k vytvoreniu rovnakého a udržateľného spoločenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *