Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) zorganizovali ďalšie svoje online stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, 18. marca 2021. Hlavnou témou bola  „práca z domu“, alebo takzvaný Home Office a ich pohlaď na túto tému.

„Pandémia nového koronavírusu priniesla zmeny aj v slovenskej legislatíve, ktorá predtým nereflektovala na mimoriadne situácie a domácka práca či telepráca boli skôr ojedinelé a museli byť dopredu upravené v pracovnej zmluve. Novela Zákonníka práce upravuje prácu z domu aj v podmienkach, ktoré vznikli pri pandémii. Teda, že môže nastať situácia, keď zamestnanec vykonáva takýto typ práce za mimoriadnych okolností alebo príležitostne doma, a to so súhlasom alebo po dohode so zamestnávateľom” uviedla Františka Jakubíková, podpredsedníčka Rady mladých (RM) KOZ SR.

Mladí odborári vyjadrili tejto úprave svoju podporu a požadovali upraviť aj tzv. právo na odpojenie sa už skôr,  na základe vzniknutej pandémie.

Do prepuknutia pandémie sa odhadovalo, že na Slovensku prácu z domu využívalo asi len 3,5 % zamestnancov.

V tejto súvislosti účastníci online stretnutia vítajú snahu Európskeho parlamentu a oceňujú, že si europoslanci uvedomujú dôsledky dopadov pandémie na zamestnancov. Právo na odpojenie sa je nevyhnutným, základným právom zamestnanca, ktoré musí byť pri práci z domu rešpektované zamestnávateľom. Je potešujúce, že takáto iniciatíva vychádza priamo z Európskeho parlamentu, ktorý vyzval Európsku komisiu na predloženie právnej normy, ktorá by zamestnancom v celej Únii (EÚ) umožnila odpojiť sa po pracovnom a vo voľnom čase od digitálnych pracovných zariadení, a to bez negatívnych pracovnoprávnych dôsledkov. Ako potvrdili mladí odborári: „Pokiaľ Európska komisia príde so záväznou právnou normou v podobe smernice, určite by sme takúto aktivitu privítali, keďže smernice sú pre členské štáty záväzné a musia ich implementovať do svojich právnych poriadkov.“

V zásade hodnotíme vznik home officu a práce na diaľku (resp. z domu) kvôli ochoreniu COVID 19 ako novú šancu. Prináša to však riziká, ako je prelínanie sa práce a voľného času alebo predĺženie pracovnej cesty o viac hodín ako zvyčajne, so všetkými negatívnymi dôsledkami, ako je väčší stres alebo dokonca vyhorenie.

Ako mladí odborári si myslíme, že práca z domu a jej pracovnoprávny rámec by mali byť pre zamestnancov pracovnou možnosťou, ktorá je ideálne formovaná v spolupráci s odbormi tak, aby splnila očakávania zamestnávateľa, ale zamestnanec na ňu nedoplácal.

„Pre nás je dôležité, že žiaden pracovník nebude nútený pracovať z domu. Ďalej požadujeme finančnú podporu od jednotlivých spoločností na zabezpečenie slušnej digitálnej infraštruktúry a digitálneho prostredia,” uviedli  na záver účastníci stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *