Mladí odborári: „Kvôli práci z domu sa prelína pracovný čas so súkromím.“

Mladí odborári: „Kvôli práci z domu sa prelína pracovný čas so súkromím.“

Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) zorganizovali ďalšie svoje online stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, 18. marca 2021. Hlavnou témou bola  „práca z domu“, alebo takzvaný Home Office a ich pohlaď na túto tému.

„Pandémia nového koronavírusu priniesla zmeny aj v slovenskej legislatíve, ktorá predtým nereflektovala na mimoriadne situácie a domácka práca či telepráca boli skôr ojedinelé a museli byť dopredu upravené v pracovnej zmluve. Novela Zákonníka práce upravuje prácu z domu aj v podmienkach, ktoré vznikli pri pandémii. Teda, že môže nastať situácia, keď zamestnanec vykonáva takýto typ práce za mimoriadnych okolností alebo príležitostne doma, a to so súhlasom alebo po dohode so zamestnávateľom” uviedla Františka Jakubíková, podpredsedníčka Rady mladých (RM) KOZ SR.

Mladí odborári vyjadrili tejto úprave svoju podporu a požadovali upraviť aj tzv. právo na odpojenie sa už skôr,  na základe vzniknutej pandémie.

Do prepuknutia pandémie sa odhadovalo, že na Slovensku prácu z domu využívalo asi len 3,5 % zamestnancov.

V tejto súvislosti účastníci online stretnutia vítajú snahu Európskeho parlamentu a oceňujú, že si europoslanci uvedomujú dôsledky dopadov pandémie na zamestnancov. Právo na odpojenie sa je nevyhnutným, základným právom zamestnanca, ktoré musí byť pri práci z domu rešpektované zamestnávateľom. Je potešujúce, že takáto iniciatíva vychádza priamo z Európskeho parlamentu, ktorý vyzval Európsku komisiu na predloženie právnej normy, ktorá by zamestnancom v celej Únii (EÚ) umožnila odpojiť sa po pracovnom a vo voľnom čase od digitálnych pracovných zariadení, a to bez negatívnych pracovnoprávnych dôsledkov. Ako potvrdili mladí odborári: „Pokiaľ Európska komisia príde so záväznou právnou normou v podobe smernice, určite by sme takúto aktivitu privítali, keďže smernice sú pre členské štáty záväzné a musia ich implementovať do svojich právnych poriadkov.“

V zásade hodnotíme vznik home officu a práce na diaľku (resp. z domu) kvôli ochoreniu COVID 19 ako novú šancu. Prináša to však riziká, ako je prelínanie sa práce a voľného času alebo predĺženie pracovnej cesty o viac hodín ako zvyčajne, so všetkými negatívnymi dôsledkami, ako je väčší stres alebo dokonca vyhorenie.

Ako mladí odborári si myslíme, že práca z domu a jej pracovnoprávny rámec by mali byť pre zamestnancov pracovnou možnosťou, ktorá je ideálne formovaná v spolupráci s odbormi tak, aby splnila očakávania zamestnávateľa, ale zamestnanec na ňu nedoplácal.

„Pre nás je dôležité, že žiaden pracovník nebude nútený pracovať z domu. Ďalej požadujeme finančnú podporu od jednotlivých spoločností na zabezpečenie slušnej digitálnej infraštruktúry a digitálneho prostredia,” uviedli  na záver účastníci stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *