Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Koná sa každoročne počas 43. kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Jednou z priorít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je propagácia dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022“.  Kampaň tento rok končí a priniesla veľa nových poznatkov o záťaži nielen podpornopohybového aparátu, ale aj  o psychickej a senzorickej záťaži na pracoviskách.

Počas celého týždňa boli na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity, smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Inšpekcia práce na Slovensku organizuje mnohé osvetove, prevenčné, poradenské a iné aktivity. Bližšie informácie je možné nájsť na webe Európskej agentúry BOZP: https://healthy-workplaces.eu/sk/get-involved/european-week, inšpekcie práce v SR: https://www.ip.gov.sk/europsky-tyzden-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2022-2/

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *