General view of the SOTEU

Európsky parlament minulý týždeň veľkou väčšinou hlasov podporil správu poslanca Dennisa Radtkeho (EPP) o revízii smernice o európskych zamestnaneckých radách.

Poslanci EP naliehajú na Európsku komisiu, aby čo najskôr konala a odstránila mnohé nedostatky v súčasných právnych predpisoch, ktoré bránia európskym zamestnaneckým radám (EZR) účinne uplatňovať svoje práva.

EOK bude pokračovať v boji za zlepšenie práv EZR. Európska komisia má teraz tri mesiace na to, aby reagovala na požiadavky Európskeho parlamentu.

Konfederálna tajomníčka EOK Isabelle Schömann uviedla:

„Európsky parlament vyzýva na účinné uplatňovanie práva na informácie a konzultácie s pracovníkmi v nadnárodných spoločnostiach s cieľom zastupovať záujmy pracovníkov. Správa Európskeho parlamentu, ktorá bola odhlasovaná veľkou väčšinou, nielenže vysiela silný signál európskym pracovníkom, že na ich hlase záleží, ale je aj ozvenou dlhodobých požiadaviek EOK. Je tiež jasnou požiadavkou na Európsku komisiu, aby konala okamžite a posilnila práva európskych zamestnaneckých rád na informácie a konzultácie. Tie sú kľúčové najmä pre zachovanie zamestnanosti v prípade nadnárodnej reštrukturalizácie. Európske zamestnanecké rady sú na čele europeizácie pracovnoprávnych vzťahov.“

„Súčasnú smernicu treba prehodnotiť, pretože je takpovediac bezzubým tigrom. Formuluje dôležité práva EZR. Žiadne z nich sa však v skutočnosti nedá presadiť: buď preto, že ich formulácia je príliš vágna, alebo preto, že s nimi nie sú spojené žiadne odstrašujúce sankcie. Európska komisia by teraz vyriešiť zistené nedostatky.“

„EOK bude pokračovať vo svojom boji za zlepšenie práv EZR. Dnešné víťazstvo je prvým krokom, no ďalšie musia nasledovať. Jedno je jasné: akýkoľvek návrh EK musí priniesť právnu istotu a predvídateľnosť. Loptička je teraz na strane Komisie, aby čo najskôr iniciovala konzultácie so sociálnymi partnermi. EZR už čakala dosť dlho.“

Viac informácií o európskych zamestnaneckých radách nájdete na tematickej web stránke https://www.democracyatwork.eu/

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: PIXELS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *