Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal v Krakove konferenciu na vysokej úrovni o zmierňovaní následkov a rekonštrukcii Ukrajiny, na ktorej prisľúbil plnú podporu na všetkých frontoch pre vojnou zničenú krajinu.

V čase, keď sa Európa pripravuje na najťažšiu zimu za posledné desaťročia, pomaly sa vkráda únava a zdanlivo utlmuje solidarita, európska občianska spoločnosť je naďalej odhodlaná pomáhať Ukrajine na jej ceste k oživeniu a „obnove k lepšiemu“ v súlade so základnými európskymi hodnotami.

EHSV na svojej konferencii zdôraznil, že bude naďalej presadzovať nepoľavujúcu solidaritu EÚ s Ukrajinou. Hodlá úzko spolupracovať s ukrajinskou občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a orgánmi s cieľom pomôcť krajine v zdĺhavom a náročnom prístupovom procese, pričom konečným cieľom je, aby sa jedného dňa Ukrajina stala plnoprávnym členom EÚ.

Konferenciu otvorila predsedníčka EHSV Christa Schweng a zástupca primátora Krakova Andrzej Kulig.

Christa Schweng ocenila konkrétnu podporu Ukrajine, ktorú od začiatku vojny prejavila občianska spoločnosť vo všetkých členských štátoch, a predovšetkým v Poľsku. EHSV sa rozhodol usporiadať konferenciu v Krakove, „aby vzdal hold tejto potešujúcej solidarite a vyjadril našu blízkosť k tým, ktorí každý deň pracujú v teréne.“

Na konferencii sa stretli vysokopostavení predstavitelia EÚ, Poľska a Ukrajiny spolu so zástupcami organizácií občianskej spoločnosti vrátane odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov z EÚ aj Ukrajiny.

Cieľom tejto konferencie bolo diskutovať o úsilí, ktoré doteraz vyvinula miestna úroveň s cieľom priamo pomôcť tým, ktorí ju potrebujú v teréne vrátane utečencov, osôb vysídlených v rámci krajiny a tých, ktorí ešte neodišli, a to aj napriek brutálnemu útoku Ruska na ich krajinu.

Na konferencii sa tiež skúmali spôsoby, ako priamo pomôcť ukrajinskému hospodárstvu vyrovnať sa s ničivými účinkami vojny, a to v rámci neradostných prognóz poklesu HDP v roku 2022 o približne 45 %. Je teda nevyhnutné vypracovať nový Marshallov plán s cieľom pomôcť obnoviť krajinu od nuly, a to ekologickým a udržateľným spôsobom, ktorý je tiež v súlade s európskymi pracovnými a sociálnymi právami.

Rečníci v úvodnej panelovej diskusii na vysokej úrovni varovali pred únavou z vojny a pred stratou dynamiky pri pomoci Ukrajine. Zdôraznili, že je nanajvýš dôležité, aby sa podpora Ukrajiny zo strany EÚ a členských štátov nevytratila z európskej agendy.

Ukrajinský novinár, politický komentátor a tvorca verejnej mienky Vitaly Portnikov zdôraznil potrebu objektívnej a nezávislej žurnalistiky na Ukrajine: „Je to rovnako dôležité ako existencia ukrajinskej vlády a ozbrojených síl. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme podporu EÚ a medzinárodné programy. Bez slobody prejavu a kvalitných informácií a bez zdrojov bude naša situácia veľmi chúlostivá.“

Na konferencii prebehli tri panelové diskusie o rôznych aspektoch pomoci Ukrajine. Prvá poskytla prehľad o doterajšej činnosti organizácií občianskej spoločnosti, ktoré utečencom poskytujú okamžitú podporu pri ich príchode a pomáhajú pri ich integrácii.

Druhá diskusia sa zamerala na vysídlené osoby a úlohu ukrajinskej občianskej spoločnosti pri zabezpečovaní toho, aby ich krajina naďalej fungovala aj v tejto krízovej situácii. V rámci tretej panelovej diskusie sa hľadali spôsoby, ako môže občianska spoločnosť EÚ pomôcť a podporiť obnovu Ukrajiny v súlade s hodnotami a normami EÚ, ako je právny štát, demokracia a transparentnosť, najmä z pohľadu kandidátskej krajiny EÚ.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *