V strede hodnotenia svojho záchranárskeho a fondu odolnosti (RRF) Európska komisia uviedla, že doterajšie investície vo výške 225 miliárd eur:

  • zabezpečili obnovenie ekonomickej aktivity na úroveň pred pandémiou a zníženie nezamestnanosti na rekordne nízku úroveň,
  • majú potenciál zvýšiť reálny hrubý domáci produkt EÚ až o 1,4% v roku 2026 v porovnaní so situáciou bez nástroja na obnovu EÚ (Next Generation EU)
  • boli „významným impulzom pre zelený prechod“, pomáhajúc „šetriť energiu, zrýchliť výrobu čistej energie a diverzifikovať dodávky energie EÚ“.

Pozitívne hodnotenie verejných investícií bolo zverejnené len niekoľko hodín pred stretnutím Výboru stálych zástupcov (COREPER), na ktorom majú členské štáty schváliť nové ekonomické riadiace opatrenia, ktoré by ich mohli prispieť k celkovému zníženiu rozpočtov o viac ako 100 miliárd eur v budúcom roku.

Podľa výskumu Nadácie pre novú ekonomiku (New Economics Foundation) by to znamenalo, že len štyri členské štáty by boli schopné uskutočniť investície potrebné na splnenie klimatických cieľov EÚ. Európska odborová konfederácia (EOK) vyjadrila obavy z prijatia pravidiel ekonomickej správy, ktoré smerujú k stlačeniu investícií a sociálnych výdavkov v ďalšom kole úsporných opatrení.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynchová uviedla: „Vlastná hodnotiaca správa Komisie o pozitívnom dopade verejných investícií znovu ukazuje, prečo by návrat k úsporným opatreniam bol ekonomickým sebazničením. Schválenie opätovného zavedenia úsporných opatrení v deň zverejnenia tohto dôkazu ukazuje, že politika sa vytvára na základe politického dogmatizmu a nie na základe toho, čo funguje v praxi. Ak je schopnosť členských štátov investovať vážne obmedzená, znamená to zodpovednosť EÚ zabezpečiť, aby verejné investície, potrebné na dosiahnutie zelených a sociálnych cieľov, boli stále možné prostredníctvom trvalého investičného mechanizmu v štýle RFF.“

 

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: EU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *