Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyjadruje svoju podporu návrhu Európskej komisie na ustanovenie daňového systému ústredia s cieľom podporiť rast malých podnikov v Európskej únii. EHSV v nedávnom stanovisku zdôraznil potrebu dodatočných opatrení a vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a zástupcami mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP) s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto systému a zvýšiť informovanosť.

Väčšina podnikov v EÚ sú MSP, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v zamestnanosti a tvorbe pridanej hodnoty. Cieľom navrhovaného daňového systému ústredia je zmierniť regulačné zaťaženie a zjednodušiť daňové procesy pre tieto podniky. EHSV zdôrazňuje, že je nevyhnutné prijať tento návrh s cieľom podporiť rast MSP, najmä tých, ktoré sú zapojené do cezhraničných operácií.

Okrem toho EHSV navrhuje posúdiť možnosť rozšírenia daňového systému ústredia tak, aby boli doňho po piatich rokoch zahrnuté aj dcérske spoločnosti, čo by posilnilo jeho inkluzívnosť.

EHSV zdôrazňuje význam spolupráce medzi daňovými orgánmi v členských štátoch pre úspešné vykonávanie tohto systému a vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie prispôsobili svoje informačné systémy a zvýšili informovanosť MSP o tomto novom daňovom režime.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *