Copenhagen - Denmark, December 04, 2018 -- International Trade Union Confederation - 4th ITUC World Congress 'Building Workers’ Power' at Bella Center -- Photo: © HorstWagner.eu / ITUC

Spoločnosti a firmy, ktoré boli menovite kritizované za porušovanie práv pracovníkov v Európe, dostali od EÚ viac ako miliardu eur.

V Globálnom indexe práv, ktorý zverejnila Medzinárodná konfederácia odborových zväzov, je uvedených 15 firiem, ktoré podľa jej zistení za posledný rok porušili pracovné právo alebo ignorovali práva odborov.

Obavy vzbudzuje celý rad porušení, napríklad taktiky na potláčanie odborov s cieľom zhoršiť mzdy a pracovné podmienky, prepúšťanie pracovníkov, disciplinárne opatrenia proti členom odborov a odmietanie rešpektovať právo na kolektívne vyjednávanie.

Napriek tomu väčšina týchto spoločností dostala za posledné desaťročie obrovské sumy z finančných prostriedkov EÚ, ako zistil výskum Európskej odborovej konfederácie (EOK).

Financovanie z prostriedkov EÚ od roku 2014 pre firmy spomenuté v Globálnom indexe práv 2023

FirmaFinanciePočet zákaziek
Ryanair962 000 00031
TUI31 800 0005
Sanef Group31 400 0007
Amazon29 490 000199
IKEA28 710 0002
CWS Hygiene8 190 00012
Nexteer Automotive5 987 0003
Therma Sp. z o. o1 075 4321
KCP Sp. z o.o61 5751

EOK žiada revíziu pravidiel verejného obstarávania, aby sa zabezpečilo, že verejné financovanie budú môcť získať len tie podniky, ktoré rešpektujú práva zamestnancov a odborov, rokujú s odbormi a ktorých zamestnanci majú uzatvorené kolektívne zmluvy.

EOK kampaň podporuje komisár EÚ pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit. V prejave na kongrese EOK povedal: „Ak nevyplácate správne mzdy, ak vylučujete odbory, ak odmietate kolektívne vyjednávanie, nemôžete byť súčasťou verejného obstarávania, pretože ide o verejné financie a tie nemôžu byť poskytované tým, ktorí nerešpektujú zákony.“

Podľa nového Globálneho indexu práv by takáto politika pomohla obnoviť práva pracovníkov v Európe, ktoré sa za posledné desaťročie zhoršili, keďže vo väčšine krajín boli porušované základné práva.

V indexe sa uvádza: „Vo väčšine krajín boli práva na kolektívne vyjednávanie vážne pošliapané.“

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch uviedla: „Porušovanie práv pracovníkov je v Európe čoraz častejšie, čo znamená nižšie mzdy a horšie podmienky pre milióny ľudí, a je šokujúce, že šéfov, ktorí stoja za týmto porušovaním, odmeňujeme lukratívnymi verejnými zákazkami. Je hanbou, že spoločnosti, ktoré Medzinárodná konfederácia odborových zväzov menovite kritizovala a za porušovanie práv pracovníkov, dostali viac ako miliardu z fondov EÚ. Je to však len ukážka prístupu k verejnému obstarávaniu, ktorý vedie k pretekom smerom nadol. Je načase vyradiť šéfov, ktorí bojujú proti odborom, z výplatnej listiny a zabezpečiť, aby verejné financovanie mohli využívať len spoločnosti, ktoré konajú vo verejnom záujme.“

Databáza financovania Európskej komisie: https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html

Poľsko

28. novembra 2022 bol Dariusz Kawka, vedúci NSZZ „Solidarność“ v IKEA Industry Poland Ltd. a člen Európskej zamestnaneckej rady IKEA, prepustený z práce z disciplinárnych dôvodov bez výpovednej lehoty, a to napriek jeho odborovej činnosti, ktorá ho chráni pred prepustením bez predchádzajúceho súhlasu odborovej organizácie. Po kontrole Štátneho inšpektorátu práce bolo oznámené, že zamestnávateľ hrubo porušil pracovné právo. Napriek tomu, že odborová organizácia si vymenila listy so zamestnávateľom vrátane predstavenstva spoločnosti a podnikla mnoho ďalších krokov na ochranu Dariusza Kawku pred prepustením, zamestnávateľ ho odmietol opätovne prijať. Túto taktiku boja proti odborom sme zaznamenali aj v iných spoločnostiach, napríklad v Nexteer Automotive Poland a KCP Ltd.

V Poľsku sa mimoriadne často vyskytovali prípady porušovania práv zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní vrátane neodôvodnených prieťahov, odmietania vyjednávať alebo uplatňovať ustanovenia zmluvy a jednostranného vypovedania kolektívnej zmluvy. V spoločnosti KCP Sp. z o.o, ktorá vyrába súčiastky pre motorové vozidlá, vedenie odmietalo dva roky viesť kolektívne vyjednávanie s podnikovou odborovou organizáciou. Namiesto toho spoločnosť začala individuálne rokovania s vybranými ľuďmi. Podobné protiodborové správanie bolo zaznamenané aj v spoločnosti CEDC International Sp. z o.o. Polmos Białystok Branch, Therma Sp. z o.o, Distribev Ltd a Stellantis Gliwice.

Viac informácií: https://www.globalrightsindex.org/en/2023/countries/pol

Belgicko

Počas národného štrajku 9. novembra 2022 v Belgicku, ktorý nasledoval po zablokovaní CWS, poskytovateľa sanitárnych a hygienických služieb, zamestnávateľ zaslal dvom pracovníkom formálnu výpoveď s hrozbou prepustenia a žiadosťou o náhradu škody vo výške 24 000 EUR (26 300 USD) za údajný ušlý zisk v dôsledku štrajku. Po zásahu odborov spoločnosť nakoniec stiahla žiadosť o náhradu škody, ale naďalej uplatňovala disciplinárne sankcie voči dvom zamestnancom.

Viac informácií: https://www.globalrightsindex.org/en/2023/countries/bel

Španielsko

V júni 2022, v dôsledku odmietnutia írskej leteckej spoločnosti Ryanair rokovať s odborovým zväzom Unión Sindical Obrera (USO) a Nezávislým odborovým zväzom palubných sprievodcov leteckých spoločností (SITCPLA), začali pracovníci štrajk v ústredí v Španielsku. Odbory odsudzovali opakované porušovanie pracovnoprávnych predpisov zo strany leteckej spoločnosti a odmietanie spoločnosti uzavrieť kolektívnu zmluvu. Spoločnosť Ryanair podnikla odvetné kroky a prepustila 22 pracovníkov a začala uplatňovať disciplinárne opatrenia voči štrajkujúcim pracovníkom.

Viac informácií: https://www.globalrightsindex.org/en/2023/countries/esp

Francúzsko

Vo Francúzsku oznámili zamestnanci Sanef Group, ktorá spravuje diaľnice, kolektívny štrajk 12. decembra 2022. Dňa 9. decembra vedenie spoločnosti Sanef preventívne nariadilo prácu zamestnancom a zaviedlo minimálnu službu, pričom argumentovalo blížiacimi sa zlými poveternostnými podmienkami. FEETS-FO, pridružená organizácia Force Ouvrière, odsúdila túto rekviráciu ako klamlivú zámienku na prerušenie štrajku. FEETS-FO podala na súd návrh na obranu práva na štrajk.

Viac informácií: https://www.globalrightsindex.org/en/2023/countries/fra

Holandsko

V Holandsku zamestnávatelia často rokovali so žltými odbormi alebo podnikovou radou o znížení miezd. Napríklad cestovná spoločnosť TUI odmietla vstúpiť do kolektívneho vyjednávania s Federáciou holandských odborových zväzov (FNV) napriek petícii stoviek zamestnancov. Namiesto toho mala TUI v úmysle začať rokovania so skupinou, ktorú sama vytvorila. FNV sa musela domáhať nápravy na súde.

V krajine neexistuje žiadna legislatíva, ktorá by zabezpečovala, že kolektívne zmluvy môžu uzatvárať len nezávislé odborové zväzy alebo že odborové zväzy majú prednosť pred zamestnaneckými radami. Takže ak sa odbory rozhodnú pre kolektívnu akciu v rámci vyjednávania, zamestnávatelia môžu oslabiť pozíciu odborov jednoducho tým, že uzavrú dohodu so žltými odbormi alebo podnikovými radami.

Viac informácií: https://www.globalrightsindex.org/en/2023/countries/nld

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: ITUC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *