Misia sociálnych partnerov EÚ na vysokej úrovni v Kyjeve vyjadrila solidaritu európskeho odborového hnutia EOK a SGI Europe s Ukrajinou, jej obyvateľmi, odbormi a zamestnávateľskými organizáciami. SGI Europe je európske združenie zastupujúce podniky, ktoré poskytujú služby všeobecného záujmu bez ohľadu na to, kto ich vlastní alebo ich štatút. SGI Europe je jedným z troch medziodvetvových sociálnych partnerov na európskej úrovni, ktorý je uznaný Európskou komisiou, ako EOK.

EOK a SGI Europe vyzývajú EÚ, aby viac pomohla Ukrajine pri uskutočňovaní významných krokov vpred v oblasti sociálnej politiky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pokroku na ceste k členstvu.

Generálna tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK) Esther Lynch a generálna tajomníčka SGI Europe Valeria Ronzitti boli na Ukrajine v rámci misie sociálnych partnerov na vysokej úrovni, kde sa stretli s ministrami a poslancami parlamentu a rokovali o tom, ako posilniť sociálny dialóg v krajine, ktorá sa minulý rok stala kandidátskou krajinou EÚ.

EOK aj SGI Europe žiadajú o usporiadanie samitu sociálnych partnerov pred ďalším samitom EÚ-Ukrajina v roku 2024.

Návšteva delegácie zástupcov sociálnych partnerov EÚ v dňoch 2. – 3. októbra 2023 môže predstavovať bod zvratu. Úloha sociálnych partnerov a sociálneho dialógu sa musí posilniť, aby krajina dosiahla výsledky pre podniky a pracujúcich v súlade s európskym sociálnym modelom.

Po stretnutiach s odborovými zväzmi FPU a KVPU generálna tajomníčka EOK Esther Lynch uviedla: „Pracujúci udržiavajú chod krajiny aj napriek ťažkostiam a ničeniu spôsobenom ruskou inváziou. Potrebujú podporu. Je kľúčové, aby inštitúcie EÚ podporovali Ukrajinu, a to aj v jej snahe dosiahnuť sociálne štandardy, ktoré zabezpečia pracovné miesta dnes a v budúcnosti. EÚ má zásadné postavenie v rámci pomoci Ukrajine. Keďže na Ukrajinu putuje podpora vo výške miliárd eur, EÚ musí ísť príkladom a zabezpečiť, aby pracujúci zamestnaní za tieto peniaze mali dôstojné podmienky a ochranu v podobe kolektívneho vyjednávania.“

Generálna tajomníčka SGI Europe Valeria Ronzitti po stretnutiach so zamestnávateľskými organizáciami AOEU a FEU uviedla: „Silný sociálny dialóg na národnej úrovni založený na reprezentatívnych zamestnávateľoch a odboroch je najlepším spôsobom, ako sa ukrajinskí sociálni partneri môžu pripraviť na integráciu do EÚ a jej sociálne acquis. SGI a zamestnávatelia vo verejných službách sú veľmi odhodlaní podporiť tento proces, najmä zapojením ukrajinských zamestnávateľov do sociálneho dialógu a lobistických aktivít. Viaceré zamestnávateľské organizácie a zástupcovia podnikov, s ktorými sme sa stretli počas tejto misie solidarity, sú príkladom odolnosti, ako aj odhodlania priviesť Ukrajinu späť k lepšiemu: môžu sa spoľahnúť, že SGI Europe bude stáť na ich strane.“

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: Reuters

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *