Európska rada včera (21.2.2023) po šesťročnom odklade konečne uvoľnila cestu k ratifikácii Istanbulského dohovoru o boji proti násiliu páchanému na ženách v EÚ.

Istanbulský dohovor Rady Európy sa začal uplatňovať v roku 2011 a je prvým spoločným záväzným úsilím na svete zameraným na boj proti násiliu páchanému na ženách a jeho predchádzanie.

Proces pristúpenia EÚ k nemu sa začal v roku 2015, ale od roku 2017 bol v Rade zablokovaný. Šesť členských štátov EÚ tento dohovor stále neratifikovalo: Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko.

EOK teraz vyzýva Radu, aby odstránila všetky prekážky, ktoré bránia členským štátom ratifikovať Dohovor MOP č. 190 o odstránení násilia páchaného na ženách vo svete práce.

Konfederačná tajomníčka EOK Isabelle Schömann v reakcii na tento vývoj uviedla: „Je to dobrý deň pre ženy a dievčatá v Európe a dôležitý krok k ukončeniu rodovo podmieneného násilia. Pristúpenie EÚ k dohovoru sa začalo v roku 2015, keď údaje zo samotnej EÚ dokázali, že tretina žien zažila fyzické a sexuálne násilie, a viac ako polovica bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu. Vzhľadom na to, že násilie a obťažovanie žien a dievčat je také rozšírené, bolo nezodpovedné, že Rada toľko rokov blokovala ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

„Istanbulský dohovor mal byť zo strany EÚ ratifikovaný už dávno a teraz, keď sa podarilo prelomiť patovú situáciu na úrovni EÚ, šesť členských štátov, ktoré neratifikovali dohovor na vnútroštátnej úrovni, tak musí bezodkladne urobiť. Je tiež dôležité, aby sa tento impulz využil na zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor MOP č. 190 o odstránení násilia páchaného na ženách vo svete práce.“

EOK bude pokračovať v práci na silnej smernici EÚ o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ktorá uznáva domáce násilie ako problém na pracovisku a uznáva úlohu odborov pri podpore obetí a tých, ktorí prežili, prostredníctvom kolektívnych zmlúv a politík na pracovisku.

Rada teraz formálne zasiela Európskemu parlamentu list, v ktorom ho žiada o súhlas s rozhodnutím o pristúpení k EÚ. Po udelení súhlasu Európskeho parlamentu bude Rada v júni na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci hlasovať s konečnou platnosťou.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: PIXELS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *