Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo začiatkom roka 2021 návrh kurikulárnej reformy, na ktorú sú naviazané financie z Plánu obnovy a odolnosti. Podľa vyjadrení ministerstva Kurikulárna reforma základných škôl vytvorí nový obsah vzdelávania usporiadaný do troch viacročných cyklov. Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku verejne žiadal uskutočniť zmeny v tomto návrhu a vysvetľoval riziká predloženej kurikulárnej reformy už počas prípravy Plánu obnovy a odolnosti. Listom požiadali o pomoc všetkých poslancov NR SR a informovali ich o nástrahách v navrhovaných úpravách školského zákona. Najväčší problém je v rozdelení obsahu vzdelávania v základnej škole na cykly. Odborárom sa podarilo v zákone presadiť, že Štátny vzdelávací program sa môže, ale nemusí, členiť na cykly. Napriek tomu ministerstvo školstva v nedávno predloženom návrhu Štátneho vzdelávacieho programu („Projekt nového kurikula pre všetky cykly“) určuje, že cykly majú byť povinné pre všetky základné školy. Napriek ich zásadným pripomienkam ministerstvo školstva naďalej robí legislatívne kroky, ktoré počítajú s povinným zavedením vzdelávacích cyklov pre všetky základné školy od roku 2026.

Z tohto dôvodu Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku iniciuje v rozmedzí od 20.2.2023 do 31.3.2023 petíciu proti zavedeniu cyklov v základných školách v predloženej kurikulárnej reforme. Reforma podľa ich názoru zavádza nepremyslené zmeny, ktoré neprispejú k zvýšeniu úrovne a stability vzdelávania, iba do neho vnesú zbytočný chaos. Konfederácia odborových zväzov plne podporuje iniciatívu školských odborárov. „Reforma vzdelávania a zavádzanie nových vzdelávacích programov je v slovenskom školstve nevyhnutná. Všetky zmeny by však mali byť pred ich prijatím riadne prekonzultované dotknutými stranami s prihliadnutím na ich odborné pripomienky. Preto stojíme za iniciatívou OZPŠaV pri ich zbieraní podpisov pod petíciu“, vyjadrila sa prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Petíciu Odborového zväzu školstva môžete podporiť svojím podpisom TU: cutt.ly/proti-zavedeniu-cyklov 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *