Video message by Maroš Šefčovič

Predsedníctvo EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor) sa sústreďuje na budovanie hospodársky, sociálne a environmentálne silnejšej Európskej únie (EÚ), a tým podporuje úsilie Komisie pomôcť Európe spamätať sa z krízy, spôsobenej ochorením COVID-19. Podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča, ktorý sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí výboru v januári, o tom informovala predsedníčka EHSV Christa Schweng.

Predsedníčka EHSV ubezpečila Komisiu o plnej podpore EHSV, pričom zopakovala záväzok z júla 2020, prijatý v Príspevku EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021. V tejto súvislosti uviedla, že „výbor chce výrazne prispieť k obnove Európy a jej odolnosti v budúcnosti s cieľom zabezpečiť, aby Európa hospodársky prosperovala, bola sociálne inkluzívna a environmentálne udržateľná. Našou súčasnou výzvou je účinne riešiť hospodárske a sociálne ťažkosti, spôsobené pandémiou COVID-19.“

Maroš Šefčovič uviedol, že pracovný program Komisie na rok 2021 bol navrhnutý tak, aby pomohol EÚ prekonať nestabilitu, spôsobenú krízou a vytvoriť nový impulz prostredníctvom nadčasových riešení: „Naša únia preukázala veľkú solidaritu a jednotu. Nevraciame sa späť, ale napredujeme a po všetkých výzvach roku 2020 je teraz ten správny čas na to, aby sme naštartovali obnovu po kríze, spôsobenej pandémiou COVID-19 a stanovili si budúcnosť, ktorú pre našu Úniu chceme.“

V súvislosti s prebiehajúcimi opatreniami proti pandémii Maroš Šefčovič vyzdvihol úsilie Komisie a prácu na vytvorení európskej Únie zdravia, ktorá umožnila EÚ zaujať koordinovaný prístup k očkovaniu a zabezpečiť najširšie portfólio vakcín na svete, ktoré pozostáva až z 2,3 miliardy dávok.

Zdroj: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ. Funguje teda ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *