Februárové rozhodnutia hlavných európskych súdov proti vykorisťovateľským praktikám zamestnávania platformových spoločností poukazujú na naliehavosť prijatia účinných opatrení Európskej únie (EÚ) v súvislosti s týmto narušeným obchodným modelom.

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva rozhodol, že spoločnosť Uber musí so svojimi vodičmi zaobchádzať ako s riadnymi zamestnancami, a nie ako so samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO), čím vylúčil štvrté a posledné odvolanie sa tejto spoločnosti v dlhej právnej bitke, ktorá sa začala ešte v októbri 2016.

Z toho vyplýva rozsudok holandského súdu proti spoločnosti Deliveroo. V prípade, ktorý iniciovala holandská konfederácie odborových zväzov FNV, nakoniec Amsterdamský odvolací súd rozhodol, že vodiči, dodávajúci jedlo v spoločnosti Deliveroo, sú riadnymi zamestnancami firmy a musí sa s nimi aj tak zaobchádzať.

Išlo o tretiu porážku, ktorú pred hlavným súdom utrpela spoločnosť Deliveroo za posledné dva mesiace.

V Španielsku má zas Deliveroo zaplatiť 1,3 milióna eur na sociálnych odvodoch, a to na základe rozhodnutia barcelonského súdu, podľa ktorého malo? 748 vodičov Deliveroo zriadené falošné živnosti, teda SZČO.

V Taliansku zas súd v Bologni rozhodol v prospech zamestnaneckej sťažnosti, týkajúcej sa skutočnosti, že dochádzkový algoritmus spoločnosti Deliveroo diskriminoval svojich zamestnancov a obmedzil im prístup na pracovisko v pracovnom čase,  napríklad pre neprítomnosť kvôli štrajku alebo zo zdravotných dôvodov, alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Odbory takto  od novembra minulého roka zabezpečili na súde viackrát víťazstvo zamestnancov nad korporáciami Uber, Globo a Temper. Jasný trend v súdnom rozhodovaní je už zrejmý. Niektoré platformové spoločnosti dávajú dobrovoľne pracovníkom pracovnú zmluvu. Vo Francúzsku plánuje spoločnosť Just Eat najať do konca roku 2021 celkom  4 500 vodičov v 30-ich francúzskych mestách. Medzitým jednotlivé  odborové organizácie úspešne dojednali kolektívne zmluvy pre kuriérov v Dánsku, Rakúsku a Švédsku.

Napriek tomu je nutnosť zavedenia právnych predpisov na európskej úrovni jasná a Európska komisia začala konzultácie o „pracovných podmienkach zamestnancov  platformových spoločností“.

Tajomník Európskej odborovej konfederácie (EOK), Ludovic Voet

Tajomník Európskej odborovej konfederácie (EOK), Ludovic Voet, ešte pred samotným začiatkom povedal:

„Za posledné desaťročie platformové spoločností využívali medzery v pracovnom práve na dosahovanie veľkých ziskov tým, že nedodržiavali svoju povinnosť dávať zamestnancom pracovné zmluvy s riadnym platom a korektnými podmienkami. Je to nefér nielen voči zamestnancom, ale aj voči veľkej väčšine podnikov, ktoré pravidlá dodržiavajú, a tiež voči občanom, ktorí sú odkázaní na dobre financované verejné služby.“

Odbory tak úspešne napádajú platformové spoločnosti na súdoch v celej Európe. Ich obchodný model, ktorý je založený na vykorisťovaní zamestnancov, sa tak stáva každým rozhodnutím súdu neudržateľnejším.

Ludovic Voet ešte uviedol: „No aj keď rozsudky vytvárajú dôležitý právny precedens, niekedy poskytujú spravodlivosť len jednotlivcom alebo malým skupinám pracovníkov, zatiaľ čo tieto spoločnosti naďalej vykorisťujú milióny zamestnancov. Je zrejmé, že celoeurópska iniciatíva je na ukončenie tohto škandálu nevyhnutná, a to raz a navždy,  a  tiež aj na zastavenie jeho šírenia sa do ďalších služieb alebo sektorov. Nechceme v budúcnosti robiť takúto kampaň za práva vodičov Uber sanitiek alebo Uber zdravotných sestier. “

EOK žiada EÚ, aby zabezpečila:

  • Prezumpciu pracovného pomeru v platformových spoločnostiach a prenesenie dôkazného bremena na ochranu pracovníkov.
  • Že neštandardní pracovníci a pracovníci v platformových spoločnostiach budú mať prístup k právu na príslušné mzdy, prístup k sociálnej ochrane (napr. platená dovolenka a práceneschopnosť, prístup k dávkam v nezamestnanosti) a možnosť na kolektívne vyjednávanie prostredníctvom odborov.
  • Obchodný model v platformových spoločnostiach bude v súlade s pracovnými a sociálnymi právami a nebude založený na stláčaní mzdových nákladov a externalizácii rizík pre pracovníkov.

Pomohla by tiež právna jednotnosť a zrozumiteľnosť pravidiel zo strany Európskej únie, najmä ako účinná ochrana pred tým, aby sa veľké platformové spoločnosti vyhrážali opustením členských štátov EÚ, kde sa diskutuje o vnútroštátnej regulácii platformových spoločností.

Zdroj: Európska odborová konfederácia (EOK)

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *