Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala aj s Oliverom Röpke, súčasným prezidentom skupiny II (zamestnanci) a budúcim prezidentom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. EHSV je poradným orgánom EÚ reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť.

KOZ SR dlhodobo spolupracuje s EHSV pri presadzovaní práv zamestnancov a tvorení európskej legislatívy. Monika Uhlerová poukázala aj na smernicu o zlepšení pracovných podmienok pri práci cez platformy, ale aj na implementáciu smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ. V spoločnej debate sa dotkli aj aktuálnej inflačnej a energetickej krízy a pomoci občanom na Slovensku. Odbory v mnohých európskych krajinách, vrátane Slovenska, sú súčasťou tlaku a vyjednávaní s vládou v rámci sociálneho dialógu o pomoci domácnostiam alebo firmám zvládnuť toto náročné obdobie.

KOZ SR bude v budúcom roku organizátorom stretnutia zástupcov odborových centrál zo strednej Európy, ktoré sa zameria najmä na dôležitosť konvergenie miezd a na prieniky v sociálnych témach jednotlivých krajín. 

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *